• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Thông tin công khai >>Thông tin công khai lĩnh vực khoáng sản

 • Nội dung tìm kiếm:

  31-60 of 65<  1  2  3  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  số 10/TB-STNMT 16/02/2017 Thông báo số 10/TB-STNMT ngày 16/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm cát, sỏi sông chảy, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  số 159/STNMT-KS 09/02/2017 Công văn số 159/STNMT-KS ngày 09/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái về việc đề nghị đăng thông tin tiếp nhận Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm VLXDTT Huổi Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  số 09/TB-STNMT 09/02/2017 Thông báo số 09/TB-STNMT ngày 09/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm VLXDTT Huổi Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  số 141/QĐ-UBND 20/01/2017 Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên bái về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030
  số 05/TB-STNMT 03/02/2017 Thông báo số 05/TB-STNMT ngày 03/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Mỹ Gia 5, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  số 03/TB-STNMT 18/01/2017 THÔNG BÁO số 03/TB-STNMT ngày 18/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm cát, sỏi sông Chảy, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  số 3714/QĐ-UBND 26/12/2016 Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái: Đề cương và dự toán kinh phí Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
  Dự thảo Quyết định Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nước khoáng, nước nóng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
  số 126/TB-STNMT 16/11/2016 Thống báo số 126/TB-STNMT ngày 16/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác cát khu vực 06 điểm cát sông Chảy xã Động Quan, xã Tô Mậu và xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  số 1702/STNMT-KS 08/11/2016 Công văn số 1702/STNMT-KS ngày 08/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc thông báo thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản
  số 107/TB-STNMT 19/9/2016 Thông báo số 107/TB-STNMT ngày 19/9/2016 Về việc hủy Văn bản thông báo và thông báo lại thông tin đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực 06 điểm cát sông Chảy xã Động Quan, xã Tô Mậu và xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  Dự thảo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu khoáng magnezit, caolanh, felspat, đá hoa trắng giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035
  số 75/TB-STNMT Thông báo số 75/TB-STNMT về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực mỏ cát, sỏi thuộc xã Sơn Lương và TTNT Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  số 60/TB-STNMT Thông báo số 60/TB-STNMT về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực 02 điểm than nâu xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  số 53/TB-STNMT 13/6/2016 Thông báo số 53/TB-STNMT ngày 13/6/2016 của Sở TN&MT Yên Bái thông báo danh sách tổ chức được tham gia các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 năm 2016
  46/TB-STNMT 27/5/2016 Thông báo 46/TB-STNMT ngày 27/5/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực 02 điểm than nâu xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  số 263/STNMT-KS 07/3/2016 Công văn số 263/STNMT-KS ngày 07/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc đính chính thông tin tại các Thông báo phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản
  số 23/TB-STNMT 29/02/2016 Thông báo số 23/TB-STNMT ngày 29/02/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực 06 điểm cát, sỏi sông Chảy xã Động Quan, xã Tô Mậu và xã Tân Lĩnh huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  số 22/TB-STNMT 29/02/2016 Thông báo số 22/TB-STNMT ngày 29/02/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực 1 điểm cát, sỏi sông Chảy xã Tô Mậu, xã Minh Chuẩn và xã Tân Lĩnh huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  số 21/TB-STNMT 29/02/2016 Thông báo số 21/TB-STNMT ngày 29/02/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực 1 điểm cát, sỏi sông Chảy xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  số 20/TB-STNMT 29/02/2016 Thông báo số 20/TB-STNMT ngày 29/02/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực 1 điểm cát, sỏi sông Chảy xã Tô Mậu và Minh Chuẩn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  số 16/TB-STNMT 25/02/2016 Thông báo số 16/TB-STNMT ngày 25/02/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Làng Mường xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  số 15/TB-STNMT 04/02/2016 Thông báo số 15/TB-STNMT ngày 04/02/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  số 11/TB-STNMT 28/01/2016 Thông báo số 11/TB-STNMT ngày 28/01/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực quặng chì-kẽm Huổi Pao, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
  số 12/TB-STNMT 05/12/2017 Thông báo số 12/TB-STNMT ngày 28/01/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực quặng chì-kẽm Hấu Đề, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
  số 13/TB-STNMT 28/01/2016 Thông báo số 13/TB-STNMT ngày 28/01/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực quặng chì-kẽm Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
  số 14/TB-STNMT 28/01/2016 Thông báo số 14/TB-STNMT ngày 28/01/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực quặng chì-kẽm Bàn Lìm, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
  số 10/TB-STNMT 27/01/2016 Thông báo số 10/TB-STNMT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Sở TN&MT Yên Bái về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  Báo cáo kết quả khoanh định diện tích chứa khoáng sản độc hại và đánh giá khả năng ảnh hưởng môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững tỉnh Yên Bái
  số 99/TB-STNMT 30/12/2015 Thông báo số 99/TB-STNMT ngày 30/12/2015 của Sở TN&MT Yên Bái về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực quặng chì - kẽm Bản Lìm, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái