• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Thông tin công khai >>Thông tin công khai lĩnh vực khoáng sản

 • Nội dung tìm kiếm:

  61-65 of 65<  1  2  3  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  số 100/TB-STNMT 30/12/2015 Thông báo số 100/TB-STNMT ngày 30/12/2015 của Sở TN&MT Yên Bái về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực quặng chì - kẽm Háng Chua, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
  số 98/TB-STNMT 30/12/2015 Thông báo số 98/TB-STNMT ngày 30/12/2015 của Sở TN&MT Yên Bái về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực quặng chì - kẽm Huổi Pao, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
  số 101/TB-STNMT 30/12/2015 Thông báo số 101/TB-STNMT ngày 30/12/2015 của Sở TN&MT Yên Bái về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực quặng chì - kẽm Hấu Đề, xã la Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
  số 03/TB-STNMT 07/01/2016 Thông báo số 03/TB-STNMT ngày 07/01/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá làm vật liệu xây dựng thông thường xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  số 1250/STNMT-KS 08/9/2015 Văn bản số 1250/STNMT-KS ngày 08/9/2015 của Sở TN&MT Yên Bái về việc công bố Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Yên Bái