• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Thông tin công khai >>Văn bản về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số:3373/BTNMT-TCQLĐĐ Đề cương báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Số 172/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình: Thu hồi đất để quản lý theo quy hoạch khu du lịch sinh thái hồ Đầm Hậu tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái- Đợt 1
  Số 367/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình: Thu hồi đất để quản lý theo quy hoạch khu du lịch sinh thái hồ Đầm Hậu tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái- Đợt 2
  Số 511/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình: Thu hồi đất để quản lý theo quy hoạch khu du lịch sinh thái hồ Đầm Hậu tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái- Đợt 3
  Số 535/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình: Thu hồi đất để quản lý theo quy hoạch khu du lịch sinh thái hồ Đầm Hậu tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Địa điểm:xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái- Đợt 4
  Số 1110/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư tập trung thuộc dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đầm Hậu tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: Thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái-Đợt 1
  Số 1111/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư tập trung thuộc dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đầm Hậu tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.Địa điểm: Thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái- Đợt 2
  Số 08/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Phát triển dân cứ để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án đường tránh ngập thành phố Yên Bái và kết hợp với chỉnh trang đô thị, đấu giá quyền sử dụng đất.
  Số 35/TB-UBND Thông báo về việc thu hồi các khu đất để phát triển quỹ đất hai bên đường Tránh ngập thành phố Yên Bái ( giai đoạn 1)
  Số 1116/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Xây dựng đường bộ II Yên Bái tại Tổ 48, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái
  Số 10/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình phát triển quỹ đất hai bên đường Tránh ngập thành phố Yên Bái (Mở rộng Khu số 1, giai đoạn II về phía Nhà khách số 2 cũ)
  Số 42/TB-TTPTQĐ Thông báo niêm yết công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ Công trình: Thu hồi các khu đất để phát triển quỹ đất hai bên đường Tránh ngập thành phố Yên Bái (giai đoạn 1)
  Số 43/TB-TTPTQĐ Thông báo niêm yết công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ công trình: Thu hồi các khu đất để phát triển quỹ đất hai bên đường Tránh ngập thành phố Yên Bái (giai đoạn 1)
  Số 55/TB-TTPTQĐ Thông báo niêm yết công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ công trình: Thu hồi đất để quản lý theo quy hoạch trên trục đường Nguyễn Tất Thành tại Tổ 26 và Tổ 27, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái
  4566/QĐ-UBND 27/12/2011 Quyết định 4566/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân TP Yên Bái quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và rái định cư (đợt 1)
  3649/QĐ-UBND 30/10/2013 Quyết định 3649/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 của UBND thành phố Yên Bái quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 2)
  3207/QĐ-UBND 11/10/2012 Quyết định 3207/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2012 của UBND thành phố Yên Bái quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư (đợt 3)
  2039/QĐ-UBND 22/7/2013 Quyết định 2039/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2013 của UBND thành phố Yên Bái quyết định phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
  1872/QĐ-UBND 05/7/2013 Quyết định 1872/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của UBND thành phố Yên Bái phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
  1658/QĐ-UBND 10/6/2013 Quyết định 1658/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013 của UBND thành phố Yên Bái quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
  1007/QĐ-UBND 14/5/2012 Quyết định 1007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân TP Yên Bái quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư