• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Thông tin công khai >>Văn bản về Phòng chống thiên tai

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  số 1430/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 04/12/2017 Công văn số 1430/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH ngày 26/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc chủ động ứng phó với bão số 7 (báo Pakhar), mưa lũ và sạt lở đất.
  số 1429/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 26/8/2017 Công văn số 1429/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH ngày 26/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc chủ động ứng phó với bão số 7 (báo Pakhar), mưa lũ và sạt lở đất.
  số 294/BC-STNMT 04/12/2017 Báo cáo số 294/BC-STNMT ngày 17/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái: Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất trên địa bàn tỉnh
  số 1288/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 03/8/2017 Công văn số 1288/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH ngày 03/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc chủ động đối phó với các tình huống mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất
  số 1287/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 03/8/2017 Công văn số 1287/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH ngày 03/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp chủ động đối phó với các tình huống thiên tai.
  số 1062/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 28/6/2017 Công văn số 1062/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH ngày 28/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái V/v chủ động đối phó với các tình huống mưa, lũ và sạt lở đất trong đợt mưa đến 01/7/2017
  Số: 1034 /STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 26/6/2017 Công văn Số: 1034 /STNMT-TNN,KTTV&BĐKH ngày 26/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp chủ động đối phó với các tình huống thiên tai
  Số:1033/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 26/6/2017 Công văn Số:1033/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH ngày 26/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái V/v tiếp tục chủ động đối phó với các tình huống mưa, lũ và sạt lở đất