• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Thông tin công khai >>Thông tin công khai lĩnh vực đất đai

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-30 of 52<  1  2  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Quyết định số 188/QĐ-STNMT ngày 21/8/2023 21/8/2023 Quyết định phê duyệt Kết quả chỉ định thầu nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với đất đai có nguồn gốc từ 04 Công ty lâm nghiệp trả về địa phương tại huyện Văn Chấn, Trấn Yên và Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
  Thông báo số 94/TB-STNMT ngày 21/8/2023 21/8/2023 Thông báo Kết quả chỉ định thầu và thời gian ký kết Hợp đồng Gói thầu số 01: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với đất đai có nguồn gốc từ 04 Công ty lâm nghiệp trả về địa phương tại huyện Văn Chấn, Trấn Yên và Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
  30/TB-STNMT 29/3/2023 Thông báo về Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở thuộc Dự án xây dựng nhà ở thương mại tại tổ 9, thị trấn Yên Thế và thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên của Công ty cổ phần Bất động sản Hano-Vid 9 (đợt 3)
  62/Ttr-UBND 03/02/2022 Tờ trình về việc hủy giấy chứng nhận quyền chứng nhận quyền sử dụng đất
  Thông báo số 197/TB-TTPTQD ngày 30/11/2022 30/11/2022 Thông báo kết quả lựa chon tổ chức đấu giá tài sản: thực hiện bán đấu giá QSD đất lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án xây dựng KDC nông thôn mới thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  Thông báo 195/TB-TB-TTPTQD ngày 29/11/2022 29/11/2022 Thông báo kết quả lựa chon tổ chức đấu giá
  3357/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  175/TB-TTPTQĐ 12/11/2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản QSD đất tại Dự án xây dựng khu DC nông thôn mới tại Bản Cai, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Kết luận số 09/KL-STNMT ngày 06/9/2022 Kết luận số 09/KL-STNMT ngày 06/9/2022 của Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành về lĩnh vực tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần thủy điện Văn Chấn trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Văn Chấn
  Kết luận số 08/KL-STNMT ngày 06/9/2022 Kết luận số 08/KL-STNMT ngày 06/9/2022 của Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành về lĩnh vực tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần năng lượng Sông Hồng trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Ngòi Hút 1
  Kết luận số 06/KL-STNMT ngày 06/9/2022 Kết luận số 06/KL-STNMT ngày 06/9/2022 của Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấ hành về lĩnh vực tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Ngòi Hút II, Ngòi Hút 2A, Pá Hu
  Quyết định 406/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 23/03/2022 Quyết định bổ nhiệm giám định viên và cấp thẻ Giám định viên Tư pháp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.
  Số 291/QĐ-STNMT 18/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 000323, số seri I622351 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho bà Nguyễn Thị An ngày 26/12/1996, địa chỉ thửa đất tại thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  Số 284/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ CH 02807, số seri CT 530270 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho ông Trần Văn Hinh ngày 31/12/2019, địa chỉ thửa đất tại Thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn( nay là thị xã Nghĩa Lộ) tỉnh Yên Bái.
  Số 283/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00630, số seri S 888222, ngày 23/01/2003 do Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cấp cho hộ ông Lường Trọng Ngoan, địa chỉ thửa đất tại Tổ dân phố 31 (nay là Tổ Ban Ngoa), phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  Số 282/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có có số vào sổ 619 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho hộ ông Phạm Quốc Lộc ngày 02/11/1999, địa chỉ thửa đất tại Thôn 2 (nay là tổ dân phố 01), thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  Số 281/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ CH 02740, số seri CT 530132 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho ông Phạm Quang Đức và bà Hoàng Thị Hà, ngày 23/12/2019 được chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Trần Văn Hinh và bà Giàng Xuốn Lan địa chỉ thửa đất tại Thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn( nay là thị xã Nghĩa Lộ) tỉnh Yên Bái.
  Số 280/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 Giấy chứng nhận có số vào sổ CH00063, số seri BO 429033, ngày 18/11/2013 do Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên cấp cho ông Nguyễn Văn Chụ và bà Lưu Thị Thu Hương, địa chỉ thửa đất tại thôn Khe Vầu (nay là thôn Sài Lớn) xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  Số 279/QĐ-STNMT 12/11/2021 Quyết định v/v hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 02 GCN có số vào sổ CH01063, số seri CL379941 và CH01065, số seri CL 379943, ngày 23/8/2018 do UBND huyện Lục Yên cấp cho bà Phạm Thúy My, địa chỉ thửa đất tại thôn Đồng Tâm, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  Số 26/2021/QĐ-UBND 20/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định Giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  174/QĐ-STNMT 16/8/2021 QUYẾT ĐỊNH về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 Giấy chứng nhận có số vào sổ 00524, cấp ngày 01/6/2001 do Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cấp cho ông Hoàng Văn Nếp, địa chỉ thửa đất tại thôn Làng Mác, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  173/QĐ-STNMT 16/8/2021 QUYẾT ĐỊNH về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đất đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng dụng đất số 008QSDĐ/QĐ 319, số seri N102010 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho Hộ ông Đỗ Văn Châm ngày 10/11/1998, địa chỉ thửa đất tại Thôn 1, xã Hợp Minh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (nay là Tổ 1, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).
  Số 122/QĐ-STNMT 14/6/2021 Quyết định về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường
  55/TB-TTPTQĐ 16/04/2021 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng quỹ đất ở tại tổ dân phố số 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  54/TB-TTPTQĐ 16/04/2021 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng quỹ đất ở tại tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  66/QĐ-STNMT 12/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 giấy chứng nhận có số vào sổ 01262 số seri Đ 698542 cấp ngày 25/6/2004 (được chỉnh lý biến động ngày 20/8/2020) do UBND huyện Lục Yên đã cấp cho ông La Văn Lợi, địa chỉ thửa đất thôn Làng Đát, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  53/TB-TTPTQĐ 08/04/2021 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất ở tại đô thị tại Tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  52/TB-TTPTQĐ 08/04/2021 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất ở tại đô thị tại Tổ dân phố số 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  91/TB-TTPTQĐ 11/11/2020 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  192/QĐ-STNMT 13/07/2020 QĐ V/v hủy GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri AN080985 ngày 20/01/2009 cấp cho bà Trịnh Kim Oanh, địa chỉ thửa đất tại tổ 8, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.