• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Thông tin công khai >>Thông tin công khai lĩnh vực đất đai

 • Nội dung tìm kiếm:

  31-54 of 54<  1  2  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  91/TB-TTPTQĐ 11/11/2020 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  192/QĐ-STNMT 13/07/2020 QĐ V/v hủy GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri AN080985 ngày 20/01/2009 cấp cho bà Trịnh Kim Oanh, địa chỉ thửa đất tại tổ 8, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  24/TB-TTPTQĐ 03/07/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ Pá Kết, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  109/QĐ-STNMT 07/5/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri BT148132 ngày 02/11/2012 cấp cho Ông Nguyễn Trọng Tuân và Bà Trần Kim Chính, địa chỉ thửa đất tại tổ 18 (tổ 55 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  108/QĐ-STNMT 07/5/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri BP484909 ngày 17/01/2014 cấp cho Ông Phạm Cao Cường và Bà Vũ Thị Thơm, địa chỉ thửa đất tại tổ 14 (tổ 39 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  59/QĐ-STNMT 20/03/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri BT 470562 ngày 15/12/2014 cho ông Phạm Đình Phóng và bà Nguyễn Ngọc Lan, địa chỉ thửa đất tại Tổ 66 (nay là Tổ 13), phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  58/QĐ-STNMT 20/03/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 00878 QSDĐ/287/QĐ-UBT ngày 22/5/2001 cấp cho bà Lý Hoài Chân, địa chỉ thửa đất tại Tổ 12 (nay là Tổ 7), phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  191/QĐ-UBND 11/03/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  58/KL-STNMT 19/12/2019 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai của UBND thành phố Yên Bái đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  01/2019/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  2242/UBND-TNMT 21/09/2018 Về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến các huyện, thành phố, thị xã
  103/TB-VPĐK 13/09/2018 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  số 24/QĐ-STNMT 06/02/2018 Quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày 06/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái: Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  số 1205/UBND-TCKH 21/9/2017 Công văn số 1205/UBND-TCKH ngày 21/9/2017 của UBND huyện Yên Bình V/v công bố công khai điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
  số 2311/QĐ-BTNMT 28/9/2017 Quyết định số 2311/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016
  số 1834/QĐ-UBND 09/10/2017 Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Yên Bái vv điều chỉnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đất năm 2017
  số 2833/QĐ-UBND 01/11/2016 Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Yên Bái: Ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đang ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  số 70/CCQLĐĐ-QHKH 05/12/2017 Công văn số 70/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với dự án khai thác chì kẽm tại xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
  số 69/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 69/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Đại Phác, huyện Văn Yên
  số 68/CCQLĐĐ-QHKH 05/12/2017 Công văn số 68/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với dự án xây dựng nhà máy tuyển chì kẽm tại Cụm công nghiệp Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.
  số 66/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 66/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Yên Bái
  số 65/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 65/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần khoáng nghiệp và Thương mại Thuận Thông Đạt
  số 64/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 64/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Nam Hồng Hà
  số 63/CCQLĐĐ-QHKH 05/12/2017 Công văn số 63/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Đại Đồng Tiến