• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Thông tin công khai >>Thông tin công khai lĩnh vực Môi trường

 • Nội dung tìm kiếm:

  61-90 of 92<  1  2  3  4  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt kết qủa thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Đồng Bẳn, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 12/12/2022 Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt kết qủa thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Đồng Bẳn, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt kết qủa thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu đô thị mới tại Tổ dân phố Đồng Ban, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 12/12/2022 Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt kết qủa thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu đô thị mới tại Tổ dân phố Đồng Ban, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Báo cáo đánh giá tác động môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường của "Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 07 trung tâm y tế huyện, tỉnh Yên Bái"
  Báo cáo đánh giá tác động môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "TRẠM BIẾN ÁP 220KV LỤC YÊN VÀ ĐẦU NỐI "
  238/QĐ-STNMT 17/11/2022 Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu trúng chỉ định thầu gói thầu: In tờ rời tuyên truyền hướng dẫn ứng phó biến đổi khí hậu
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trang trại chăn nuôi lợn khép kín công nghệ cao kết hợp trồng cây ăn quả công nghệ tưới Israel
  Quyết định số 213/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 28/10/2022 Quyết định số 213/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại thôn Đồng Bẳn, xã Tân Thịnh huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 214/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 28/10/2022 Quyết định số 214/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án phát triển quỹ đất dân cư thôn Khe Hả, xã Tân Thịnh huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 215/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 28/10/2022 Quyết định số 215/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng Khu đô thị mới tại Tổ dân phố Đồng Ban, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 212/QĐ-STNMT 28/10/2022 Quyết định số 212/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại thôn Cao 2,xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư mở rộng nhà máy chế biến tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái của công ty liên doanh Canxi Cacbonat YBB
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án mở rộng khai thác đá vôi tại mỏ đá Mông Sơn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái của công ty liên doanh Canxi Cacbonat YBB
  Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường, dự án trụ sở tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh Yên Bái
  1471/QĐ-UBND 26/8/2022 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Yên Thế - Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình và Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  849/QĐ-UBND 30/5/2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án chỉnh trang đô thị, quỹ đất tổ dân phố 12 (khu C) thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  420/QĐ-UBND 25/3/2022 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nâng cấp đường vành đai thị trấn Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái
  155/QĐ-STNMT Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo đường nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15)
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của DA đầu tư xây dựng công trình khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  1581/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định phê duyệt kết quả thầm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng công trình: Quỹ đất Xuân Lan (Quỹ đất dân cư tổ 43, nay là tổ dân phố Phúc Xuân; mở rộng quỹ đất hiện có sau xưởng gạch Xuân Lan) phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái
  Quyết định số 1000/QĐ-UBND 27/6/2022 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp GPMT của Dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu
  Quyết định số 82/QĐ-STNMT 05/05/2022 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực điểm cát, sỏi sông Hồng, xã Minh Quân,huyện Trấn Yên
  Quyết định 1584/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác cát sỏi, làm vật liệu thông thường tại khu vực điểm cát sỏi sông Hồng, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên
  Giấy phép môi trường số 1580/GPMT-UBND 14/09/2022 Giấy phép môi trường Công ty TNHH Năng lượng An Việt Phát Tây Bắc
  03/KL-STNMT 21/06/2022 Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiểm tra công tác cải cách hành chính của Chi cục bảo vệ môi trường giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021
  710/GPMT-UBND 04/05/2022 Giấy phép môi trường
  Số 201/KH-UBND 13/10/2020 KẾ HOẠCH giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Số 2311/QĐ-UBND 01/10/2020 Quyết định về việc ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
  số 03/CT-BTNMT 10/10/2017 Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh,kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng
  số 1696/STNMT-BVMT 05/12/2017 Công văn số 1696/STNMT-BVMT ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc xử lý môi trường sau mưa lũ
  Số: 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT 26/9/2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại