• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn

  Ngày xuất bản: 10/08/2021 11:09:00 SA

  Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm đầy đủ khung pháp lý cho việc quản lý Nhà nước cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi, rõ ràng, minh bạch và giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân để thu hút nhà đầu tư.

 • Bộ TN&MT bổ sung 13 văn bản vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

  Ngày xuất bản: 20/07/2021 7:42:00 SA

  Đây là nội dung quan trọng trong Quyết định số 1411 phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 • Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về TN&MT

  Ngày xuất bản: 13/07/2021 7:51:00 SA

  Trong 6 tháng đầu năm, Bộ TN&MT đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 8/22 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, có 2 Nghị định, 1 Nghị quyết và 5 Thông tư.

 • Những văn bản lĩnh vực tài nguyên môi trường có hiệu lực từ tháng 7/2021

  Ngày xuất bản: 01/07/2021 7:33:00 SA

  Trong tháng 7/2021, nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường bắt đầu có hiệu lực. Điển hình như Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

 • Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính

  Ngày xuất bản: 21/06/2021 7:41:00 SA

  Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 381/QĐ-VPCP thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính".

 • 11-15 of 167<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >