• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

TP. Yên Bái: Tỷ lệ cấp GCNQSDĐ đạt trên 97%
Ngày xuất bản: 17/09/2021 7:32:00 SA
Lượt đọc: 709

Trong thời gian qua, Văn phòng đăng ký đất đai TP.Yên Bái luôn cố gắng rút ngắn thời gian tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 Mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động hơn 1 năm nay, song chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Yên Bái đã tiếp nhận và giải quyết trên 16.000 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt trên 97%.

Văn phòng đăng ký đất đai TP.Yên Bái tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 97%.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố cũng tiếp nhận, làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gần 7.000 hồ sơ cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố với 100% hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Các hồ sơ đăng ký tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của thành phố đều được thực hiện đúng các quy trình của phần mềm, 100% trả kết quả cho công dân theo đúng hẹn.

Tỉnh Yên Bái cũng tích cực tuyên truyền về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào vùng cao.

Chi nhánh phấn đấu trả kết quả trước thời gian quy định đối với một số thủ tục. Cụ thể thủ tục đăng ký giao dịch, đảm bảo rút ngắn thời gian trả kết quả từ 3 ngày xuống còn 1 ngày và quy định thời gian trả kết quả cụ thể đối với mỗi cán bộ của Chi nhánh.

Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái tích cực tuyên truyền về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào vùng cao.

baotainguyenmoitruong.vn