• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Đổi mới - phải bắt đầu ngay, đừng đợi

  Ngày xuất bản: 25/09/2019 7:39:00 SA

  “Quan trọng nhất là các đồng chí phải đổi mới phương pháp quản lý giữa Sở GD&ĐT với các phòng, các trường; quản trị trong các trường; phương pháp giảng dạy của giáo viên. Đổi mới phương pháp giảng dạy phải bắt đầu ngay, đừng đợi chương trình, sách giáo khoa”.

 • Yên Bái: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh

  Ngày xuất bản: 19/09/2019 7:56:00 SA

  UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh.

 • Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

  Ngày xuất bản: 19/09/2019 7:48:00 SA

  Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

 • Thúc đẩy cải cách môi trường kinh doanh

  Ngày xuất bản: 09/09/2019 7:37:00 SA

  Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh.

 • Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập

  Ngày xuất bản: 06/09/2019 7:56:00 SA

  Để hoàn thành việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các đơn vị sự nghiệp công lập đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, hoàn thành việc chuyển các đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần theo kế hoạch đã đề ra.

 • 61-65 of 150<  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  >