• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng, chấp hành pháp luật

  Ngày xuất bản: 09/11/2020 2:38:00 CH

  Ngày Pháp luật Việt Nam đã và đang thẩm thấu trong đời sống, trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước.

 • Tăng cường quản lý nhà nước hoạt động đấu giá tài sản

  Ngày xuất bản: 05/11/2020 8:29:00 SA

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

 • Đề xuất chính sách khuyến khích công chức, viên chức nghỉ hưu sớm

  Ngày xuất bản: 25/08/2020 7:44:00 SA

  Chính phủ đang giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích cho công chức, viên chức nghỉ hưu sớm.

 • Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  Ngày xuất bản: 17/08/2020 8:27:00 SA

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020.

 • Lồng ghép cải cách hành chính thành tiêu chí xét khen thưởng

  Ngày xuất bản: 07/08/2020 8:06:00 SA

  Tổng cục Quản lý đất đai vừa cho biết, trong năm 2020, Tổng cục đã đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trong đó, đã lồng ghép nội dung công tác CCHC thành một tiêu chí xét khen thưởng năm 2020 đối với người đứng đầu, công chức, viên chức và người lao động.

 • 11-15 of 143<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >