• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình tiết kiệm, chống lãng phí

  Ngày xuất bản: 16/03/2020 9:05:00 SA

  Để thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2020 có hiệu quả, Bộ Tài chính vừa ban hành công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai chương trình này.

 • Sửa đổi cơ chế chi trả tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập

  Ngày xuất bản: 12/03/2020 8:15:00 SA

  Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), trong đó đề xuất sửa đổi về cơ chế tính toán, chi trả tiền lương của đơn vị SNCL.

 • Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy

  Ngày xuất bản: 11/03/2020 7:58:00 SA

  Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII những năm trước, việc sắp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2020 sẽ được tiếp tục đẩy mạnh.

 • Chống dịch COVID-19: Đẩy mạnh dịch vụ thanh toán trực tuyến

  Ngày xuất bản: 11/03/2020 7:51:00 SA

  Trong thời điểm chống dịch COVID-19, từ 15-20 dịch vụ công trực tuyến chuẩn bị được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia vào ngày 13/3 sẽ là những dịch vụ chú trọng đến thanh toán trực tuyến. Đây là những dịch vụ hết sức thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới.

 • Thủ tướng: Cải cách tiền lương không phải là điều chỉnh đôi chút

  Ngày xuất bản: 05/03/2020 8:30:00 SA

  Chiều nay (4/3), chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Thủ tướng cho rằng, “đã cải cách thì phải ra cải cách, chứ không phải là điều chỉnh đôi chút, không có nhiều ý nghĩa”.

 • 31-35 of 143<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >