• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Yên Bái triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý II
Ngày xuất bản: 14/04/2021 7:57:00 SA
Lượt đọc: 233

Sáng 12/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan Khối Nội chính đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 

 

 

Trong quý I năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và giữ vững, không xảy ra vấn đề phức tạp; không có các điểm nóng về an ninh trật tự. 3 tháng đầu năm xảy ra 64 vụ xâm phạm trật tự xã hội, giảm 8 vụ so với cùng kỳ năm 2020; tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 31 vụ, chết 5 người, bị thương 40 người; xảy ra 7 vụ cháy gây thiệt hại tài sản khoảng 2,3 tỷ đồng.
 
Cùng với đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và hiệu quả việc phổ biến, quán triệt, triển khai văn bản của cấp trên; ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 
 
Các cơ quan nội chính tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của các cơ quan tư pháp Trung ương.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành nội chính đã tích cực tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 
 
Công tác phòng ngừa, tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm được tăng cường góp phần kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm nghiêm minh, đúng pháp luật. Các cơ quan tiến hành tố tụng có sự phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 
 
Công tác thi hành án được quan tâm chỉ đạo thực hiện; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. 
 
Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng, chống tham nhũng được tăng cường; công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trợ giúp pháp lý, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực.
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo các cơ quan nội chính đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trong công công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp thời gian tới.
 
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.
 
Để thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các cơ quan khối nội chính cần tăng cường sự lãnh đạo, sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều chỉ đạo, điều hành của chính quyền, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 
 
Tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, các văn bản pháp luật về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 
 
Các cơ quan nội chính thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021, Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2021 và các nghị quyết, thông báo, kết luận của Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội… 
 
Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ trong cơ quan nội chính; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2021 và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, đẩy mạnh Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. 
 
Phối hợp tốt giữa các cấp, các ngành trong quá trình công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Đồng thời, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2021 bám sát việc thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc" và Hướng dẫn số 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 26... 
 

Theo Báo YBĐT