• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
 • Nhiều ý kiến về địa chất, khoáng sản và công cụ kinh tế

  Ngày xuất bản: 14/11/2023 7:49:00 SA

  Sau hai ngày làm việc từ 8 đến 9/11, Tổ biên tập dự án Luật Địa chất và Khoáng sản đã nhận được rất nhiều ý kiến góp ý từ kết quả thảo luận của các nhóm chuyên đề về địa chất, khoáng sản và công cụ kinh tế.

 • Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

  Ngày xuất bản: 02/11/2023 8:21:00 SA

  Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 1277/QĐ-TTg phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

 • Yêu cầu các doanh nghiệp thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản

  Ngày xuất bản: 02/11/2023 7:57:00 SA

  Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành Công văn số 2464/STNMT-KS ngày 31/10/2023 về việc yêu cầu các doanh nghiệp thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản.

 • Quản lý dữ liệu địa chất công trình để sử dụng thông tin hiệu quả

  Ngày xuất bản: 18/10/2023 8:43:00 SA

  Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất công trình là một trong những nội dung điều tra địa chất công trình được đưa vào Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản. Đây là một trong những quy định trong quản lý nhà nước về thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản quốc gia đảm bảo tính tập trung, thống nhất.

 • 13 năm thực hiện Luật Khoáng sản 2010 tại Quảng Nam: Khai thác hiệu quả tài nguyên để phát triển bền vững

  Ngày xuất bản: 17/10/2023 7:53:00 SA

  Luật Khoáng sản 2010 đã tạo ra hành lang, chính sách pháp luật mới để nâng cao hiệu quả quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện tại Quảng Nam, Luật Khoáng sản đang bộc lộ nhiều bất cập không còn phù hợp với thực tiễn gây cản trở công tác quản lý. Vấn đề cấp thiết đặt ra là cần bổ sung, sửa đổi mới để khắc phục các bất cập nâng cao hiệu quả, hiêu lực quản lý khoáng sản.

 • 1-5 of 218<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >