• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Bộ TN&MT rà soát TTHC tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản
Ngày xuất bản: 26/09/2023 8:09:00 SA
Lượt đọc: 1330

Sáng 25/9, Cục Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về nội dung hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản.

img_0401.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Thế Toản - Phó Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam cho biết: Ngày 16/9/2023, Bộ TN&MT nhận được Văn bản số 7120/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản. Tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản trên, Bộ TN&MT đã phối hợp với Bộ Tư pháp để tiếp thu, giải trình rõ, đầy đủ các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Thực hiện nhiệm vụ Bộ TN&MT giao, Cục Khoáng sản Việt Nam đã hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng chỉ nên khoanh định phạm vi sửa đổi, bổ sung các quy định tại các Nghị định mang tính thực sự cấp bách, cần thiết để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, phục hồi kinh tế và phải đảm bảo những nội dung sửa đổi, bổ sung nằm trong phạm vi thẩm quyền của Chính phủ, đúng quy định của pháp luật.

img_0418.jpg
Ông Mai Thế Toản - Phó Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam báo cáo tại cuộc họp

Trước đó, trên cơ sở báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ TN&MT đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Nghị định, theo đó dự thảo Nghị định đã lược bỏ nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản và một số nội dung của các Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, Nghị định số 51/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia và một số nội dung khác.

Bộ TN&MT cũng đã đổi tên dự thảo Nghị định thành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản. Đối với các nội dung xin được giữ nguyên như dự thảo Nghị định, Bộ TN&MT đã nêu rõ cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung.

img_0392(1).jpg
Quang cảnh cuộc họp

Đồng thời, Bộ TN&MT đã rà soát toàn bộ thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định và thực hiện đánh giá tác động đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã có ý kiến cụ thể đối với các thủ tục hành chính này.

Đối với từng ý kiến trên, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cùng lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Khoáng sản Việt Nam, Cục Địa chất Việt Nam, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Vụ Pháp chế đã trao đổi, thảo luận để thống nhất tiếp thu, tiếp thu một phần, hay giữ nguyên như dự thảo Nghị định.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Cục Khoáng sản Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt là Vụ Pháp chế xem xét lại từng nội dung, câu chữ trong báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản, cố gắng hoàn thiện sớm để Bộ TN&MT trình Chính phủ trong tháng 9 như kế hoạch dự kiến.

Theo Báo TN&MT