• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên khoáng sản ở vùng đồng bào dân tộc
Ngày xuất bản: 30/08/2021 7:05:00 SA
Lượt đọc: 1260

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản là giải pháp quan trọng để đưa luật vào cuộc sống, để đạt mục tiêu quản lý nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả trong nhận thức và hành động về lĩnh vực khoáng sản.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản

Ngay sau khi có Luật Khoáng sản và văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành, Bộ TN&MT đã chỉ đạo triển khai, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn cả nước. Theo đó, đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đề án “Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài nguyên môi trường"; tổ chức hội thảo, tập huấn tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh; khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ… trong đó chú trọng những nội dung quy định mới và chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản vùng đồng bào dân tộc.

Trong năm 2016, Bộ TN&MT đã chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài nguyên, môi trường (tập trung cho lĩnh vực khoáng sản)”. Kết quả đã thực hiện được gồm: xây dựng video phóng sự tài liệu Địa chất Việt Nam - Tiềm năng chưa đánh thức có thời lượng 25 phút giới thiệu về di sản địa chất núi lửa và hang động liên quan đến thành tạo đá bazan khu vực Tây Nguyên; tuyên truyền và phổ biến pháp luật về khoáng sản trên báo chí gồm 25 bài viết và 23 tin; 19 bài tuyên truyền trên các tạp chí; tổ chức Hội nghị trưng bày mẫu vật địa chất - khoáng sản và các tài liệu tuyên truyền về địa chất, khoáng sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế; hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại thành phố Đà Nẵng; tổ chức giao lưu trực tuyến với các Sở TN&MT, người dân, doanh nghiệp để tiếp nhận các câu hỏi, những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực khoáng sản.

Đồng thời, Bộ TN&MT còn chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phối hợp với một số Sở TN&MT có hoạt động khoáng sản sôi động tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, lãnh đạo các địa phương; trả lời các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật về khoáng sản, quản lý và cấp phép hoạt động khoáng sản.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản được tiếp tục quan tâm và thực hiện dưới nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, hội thảo trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực khoáng sản. Trong năm 2018, Bộ TN&MT đã chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Thuận tổ chức hội thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật triển khai một số VBQPPL mới ban hành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Đồng thời tổ chức giao ban vùng, làm việc, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với một số địa phương để cùng tháo gỡ những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản.

Chú trọng nâng cao nhận thức của người dân miền núi

Trong Đề án “Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài nguyên, môi trường (tập trung cho lĩnh vực khoáng sản)”, các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể đều tập trung vào việc nâng cao nhận thức của người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững.

Nâng cao nhận thức của người dân miền núi về công tác bảo vệ môi trường.

Theo đó, việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phải bám sát mục tiêu, yêu cầu của Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo theo Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 29/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011.

Ngoài ra, công tác đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo cho người dân nông thôn và đồng bào các dân tộc thiểu số phải có trọng tâm, trọng điểm, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn bảo vệ tài nguyên khoáng sản, sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên khoáng sản phù hợp với tiềm năng, thế mạnh phát triển và phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, miền.

Bên cạnh đó, huy động nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội tham gia vào công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân nông thôn và đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo về tài nguyên khoáng sản.

Đề án cũng đặt mục tiêu cụ thể nhằm tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo người dân nông thôn, đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của các Bộ, ngành và các cấp về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phổ biến, hướng dẫn chi tiết việc quản lý, khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.... phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

Có thể thấy, trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên. Đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên khoáng sản cho người dân vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo đã giúp bà con nhân dân các dân tộc nâng cao hiểu biết pháp luật, tự mình bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình về tài nguyên khoáng sản.

baotainguyenmoitruong.vn