• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, cát sỏi lòng sông
Ngày xuất bản: 08/03/2021 8:14:00 SA
Lượt đọc: 1777

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường chấn chỉnh hoạt động khoáng sản, khai thác cát sỏi lòng sông, công tác bảo vệ môi trường, quản lý đê điều trên địa bàn toàn tỉnh.

 Theo Công văn số 53/UBND - VP3 của UBND tỉnh Ninh Bình thì nhằm tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản, khai thác cát sỏi lòng sông, bảo vệ đê điều cũng như hoạt động khai thác các cảng thuỷ nội địa khi chưa được cấp phép, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là hoạt động khai thác cát trên các tuyến sông, cửa biển. Chủ động thanh tra, kiểm tra công tác thăm dò, khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, xác định trữ lượng khoáng sản khai thác thực tế đối với các mỏ đã được cấp phép nhằm tránh thất thoát tài nguyên.

Kiên quyết xử lý hoặc đề xuất biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân, xử lý cơ quan hoặc người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm tại địa bàn quản lý về khoáng sản, khai thác cát trái phép và bảo vệ môi trường.

 

Ninh Bình kiên quyết xử lý đối với tổ chức, cá nhân, xử lý cơ quan hoặc người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm tại địa bàn quản lý về khoáng sản, khai thác cát trái phép và bảo vệ môi trường

Đồng thời thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký với các tỉnh giáp ranh trong hoạt động quản lý khai thác khoáng sản, nhất là quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên các tuyến sông.

Sở NN&PTNT phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường quản lý nhà nước về đê điều, nhất là quản lý hành lang bảo vệ các tuyến đê, không để diễn ra tình trạng tự ý lấn chiếm hành lang đê trái phép làm ảnh hưởng an toàn của các tuyến đê.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khai thác khoáng sản, khai thác cát trái phép, các bến bãi tập kết, kinh doanh hàng hoá không đúng quy định làm ảnh hưởng đến hành lang đê.

Sở GTVT phối hợp với các sở, UBND các huyện, thành phố kiểm tra tình hình hoạt động của các bến cảng thuỷ nội địa trên các tuyến sông (nhất là sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Bôi). Kiên quyết xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cơ quan cấp trên, đảm bảo các bến cảng thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng quy định pháp luật.

UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác cát, đất đai, công tác bảo vệ môi trường và an toàn các tuyến đê cũng như việc thực hiện các quy định về hoạt động, khai thác các cảng, bến thuỷ nội địa trên địa bàn quản lý. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Theo Báo TN&MT