• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về định hướng chiến lược khoáng sản
Ngày xuất bản: 14/08/2021 9:23:00 SA
Lượt đọc: 1504

Chiều 13/8, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì họp trực tuyến với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị liên quan về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 Báo cáo tại cuộc họp, ông Lại Hồng Thanh – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết, Tổng cục đã xây dựng đề cương của 7 chuyên đề theo nội dung được Thứ trưởng Trần Quý Kiên đồng ý; trên cơ sở đó, ban hành văn bản đề nghị 7 cơ quan/đơn vị liên quan tham gia viết báo cáo chuyên đề gửi về Tổng cục trước ngày 12/8/2021. Hiện, Tổng cục đang đôn đốc các đơn vị gửi tài liệu để tổng hợp.

Đồng thời, Tổng cục ban hành văn bản và dự thảo văn bản trình Bộ ban hành đôn đốc thành viên Tổ soạn thảo, Ban chỉ đạo nộp Báo cáo theo đề cương đã được giao.

Với vai trò là Thường trực Ban chỉ đạo, Tổng cục đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác của Tổng cục; ban hành Phân công nhiệm vụ của Tổ công tác giúp việc cho Tổ Biên tập; theo đó đã tổ chức được 2 buổi làm việc (theo hình thức trực tuyến và trực tiếp). Đến nay, Tổ công tác đã có thêm các số liệu chi tiết để đưa vào Báo cáo về các nội dung: Công tác điều tra địa chất, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, đầu tư trang thiết bị, đào tạo đội ngũ cán bộ, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền chi phí điều tra, thăm dò khoáng sản do nhà nước đầu tư...

Về việc tham gia các nội dung Báo cáo Tổng kết của các thành viên Ban chỉ đạo, tính đến trưa 13/8/2021, đã có ý kiến tham gia của các thành viên thuộc các đơn vị: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế. Tổng cục đã đôn đốc các đơn vị khác và các đơn vị hẹn sẽ gửi trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, thành viên là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chuẩn bị xong báo cáo và đang xin ý kiến các ngành của tỉnh. Thành viên là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Sở Công Thương chủ trì với Sở TN&MT chuẩn bị báo cáo. Cả 2 tỉnh đều dự kiến đầu tuần tới sẽ gửi Bộ TN&MT.

Có 4 tỉnh chưa có báo cáo đã được đôn đốc bằng văn bản vào ngày 4/8/2021; đến nay, đã có tỉnh Hà Nam có báo cáo, tỉnh Khánh Hòa hẹn gửi báo cáo ngày 17/8/2021; các tỉnh Quảng Ngãi, Ninh thuận chưa có báo cáo. Tổng cục sẽ tiếp tục đôn đốc.

Trên cơ sở ý kiến các đơn vị nêu trên và ý kiến góp ý theo chức năng nhiệm vụ của 9/9 đơn vị thuộc Tổng cục tại 2 buổi làm việc (ngày 31/7/2021 và 7/8/2021), Thường trực Ban chỉ đạo đã hoàn thiện nội dung Báo cáo tổng kết theo đề cương đã được Ban Cán sự Đảng Bộ duyệt. Đồng thời, hoàn thiện 11 Bảng Phụ lục đầy đủ liên quan đến nội dung Báo cáo tổng kết.

Theo ông Lại Hồng Thanh, trong thời gian tới, Tổng cục sẽ tổng hợp hoàn thành dự thảo (lần 1) Báo cáo Tổng kết, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết mới để họp Tổ biên tập; tiếp thu ý kiến thành viên Tổ biên tập hoàn thiện dự thảo Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết mới (lần 1.1); họp Ban chỉ đạo (lần 2) cho ý kiến các dự thảo nêu trên (lần 1.1); hoàn thiện dự thảo (lần 2) Báo cáo Tổng kết, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết mới, gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành.

Tổng cục sẽ tổ chức 2 Hội thảo để lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan góp ý cho dự thảo (lần 2) các tài liệu trên; tiếp thu ý kiến góp ý tại 2 Hội thảo, ý kiến các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo (lần 3) Báo cáo tổng kết, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết mới trình Ban cán sự đảng Bộ. Sau đó, hoàn thiện dự thảo (lần 4) của Báo cáo tổng kết, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết mới để trình Ban cán sự Đảng Chính phủ và hoàn thiện dự thảo cuối cùng của Báo cáo tổng kết, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết mới để trình Bộ Chính trị.

Tại cuộc họp, phần lớn đại diện các đơn vị đều đánh giá, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cơ bản đã làm rõ các nội dung trong 5 quan điểm định hướng của Nghị quyết. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cho rằng, 5 quan điểm này nên có mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa và hướng đến công tác quản lý tài nguyên của Tổng cục. Đồng thời, dự thảo Nghị quyết phải nhấn mạnh tầm quan trọng của địa chất và khoáng sản, đặc biệt, địa chất phục vụ cho công nghệ thông minh và tai biến địa chất.

Theo ông Nguyễn Trường Giang – Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã rà soát các số liệu tương đối cụ thể, nhưng một vài số liệu còn trừu tượng, cần làm rõ.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chỉ đạo, Tổng cục tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo ý kiến của các đơn vị liên quan. Trong đó, báo cáo của Tổng cục phải kiểm định, đánh giá những thành tựu và những mặt hạn chế trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02, cũng như kiểm nghiệm những con số ở phụ lục, rà soát tính chính xác của các phụ lục, đặc biệt, kiểm tra kỹ tổng hợp trữ lượng phê duyệt được của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, từ đó, đưa ra đánh giá chính xác.

Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nêu rõ hơn bối cảnh tình hình, quan điểm, mục tiêu thực hiện và giải pháp trong 10 năm tới và tầm nhìn 30 năm tới, vì đó là “linh hồn” của Nghị định khi được ban hành.

baotainguyenmoitruong.vn