• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Thông qua Kế hoạch Hành động Hợp tác Khoáng sản ASEAN Giai đoạn 2
Ngày xuất bản: 08/10/2021 5:06:00 CH
Lượt đọc: 2399

Ngày 8/10, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản lần thứ 8 (AMMin 8) đã thông qua Kế hoạch Hành động Hợp tác Khoáng sản ASEAN 2016 – 2025 (AMCAP-III) Giai đoạn 2 (2021 - 2025).

 Theo đó, chủ đề tổng thể của AMCAP-III Giai đoạn 2 (2021-2025) là tạo ra một ngành khoáng sản ASEAN tiên tiến và tiến bộ vì sự thịnh vượng kinh tế-xã hội và sức khỏe môi trường của ASEAN bằng cách tăng cường thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác và nâng cao năng lực để phát triển khoáng sản bền vững trong khu vực.

AMCAP-III Giai đoạn 2 sẽ thực hiện thông qua các Lĩnh vực Chương trình: Thương mại và Đầu tư về Khoáng sản (TIM); Phát triển Khoáng sản Bền vững (SMD); Nâng cao năng lực về Khoáng sản (CBM); Thông tin và Cơ sở dữ liệu về Khoáng sản (MID).

Trong đó, Thương mại và Đầu tư về Khoáng sản (TIM) thúc đẩy đầu tư trong nước và quốc tế ở tất cả các khâu của chuỗi giá trị khoáng sản tại các Quốc gia thành viên ASEAN để tiếp tục xây dựng cơ sở tài nguyên của ASEAN và củng cố đầu tư khai thác và chế biến nhằm mang lại sản xuất, thương mại và giá trị lớn hơn cho các Quốc gia Thành viên.

Phát triển Khoáng sản Bền vững (SMD) thông qua các nguyên tắc phát triển khoáng sản bền vững và thực hiện các thực hành hàng đầu để từng bước cải thiện quản trị và kinh tế, xã hội và môi trường thông qua sự tham gia chung của các Quốc gia Thành viên, Chính phủ các Quốc gia nhỏ, các cấp chính quyền, các nhà đầu tư vào khoáng sản và các tổ chức phi Chính phủ có liên quan.

Trọng tâm chính của Lĩnh vực Nâng cao năng lực về Khoáng sản (CBM) là xây dựng nguồn lực, thể chế và kỹ thuật về quản trị khoáng sản trong lĩnh vực khoáng sản ASEAN nhằm tăng đầu tư, tăng sản lượng, thương mại khoáng sản và sản phẩm khoáng sản và các kết quả tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường.

Thông tin và Cơ sở dữ liệu về Khoáng sản (MID) tập trung vào việc xây dựng chiến lược mới và các công cụ hiệu quả để thu thập và xử lý dữ liệu cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu khoáng sản ASEAN nhằm nâng cao chất lượng và tính sẵn có của dữ liệu khoáng sản và cung cấp thông tin thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ việc thực hiện AMCAP.

Đi cùng các trọng tâm chính trên, các Quốc gia Thành viên ASEAN đã thống nhất xây dựng Chiến lược dựa trên Kết quả (OBS) và Lộ trình Hành động cho từng Lĩnh vực Chương trình sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đến xu hướng khoáng sản toàn cầu và khu vực cũng như triển vọng phát triển của ASEAN từ những phát hiện và phân tích của Nghiên cứu Triển vọng phát triển của Hợp tác Khoáng sản ASEAN (DPAMC).

Để hỗ trợ tầm nhìn AEC 2025, Kế hoạch Hành động Hợp tác Khoáng sản ASEAN 2016-2025 (AMCAP-III) được xây dựng theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 2016 đến 2020 và Giai đoạn 2 từ 2021 đến 2025. AMCAP III là kế hoạch khoáng sản thứ ba kể từ khi AMCAP thành lập năm 2005, sau AMCAP-I (2005-2010) và AMCAP-II (2011-2015). AMCAP đóng vai trò là kế hoạch chi tiết cho hợp tác khoáng sản ASEAN nhằm tăng cường hơn nữa sự phát triển năng động của ngành khoáng sản ASEAN. AMCAP-III Giai đoạn 1 đã được thông qua tại Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Khoáng sản (ASOMM) lần thứ 15 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 5 về Khoáng sản (AMMin) vào tháng 9/2015 tại Viêng Chăn, CHDCND Lào.

baotainguyenmoitruong.vn