• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Thúc đẩy hợp tác ASEAN hướng tới phát triển bền vững khai thác khoáng sản
Ngày xuất bản: 07/10/2021 7:35:00 SA
Lượt đọc: 1245

Ngày 6/10, Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM) lần thứ 21 và các Nhóm công tác đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Bộ TN&MT chủ trì giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện tại Hà Nội và từ hệ thống trực tuyến ở 10 nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội nghị.

 Tại điểm cầu Việt Nam, Hội nghị có sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ TN&MT và một số Bộ, ngành địa phương như: Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng và một số doanh nghiệp về khoáng sản.

Đẩy mạnh hợp tác liên kết bền vững trong cộng đồng ASEAN

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên cho biết: Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, chúng ta chứng kiến nhiều hoạt động hợp tác về khai thác khoáng sản đã được triển khai và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Đó là việc xây dựng và triển khai thắng lợi Kế hoạch Hành động Hợp tác ASEAN về Khoáng sản giai đoạn 2016 – 2020 (AMCAP). Trong đó, 4 nhóm công tác AMCAP đã được thành lập để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể. Bên cạnh đó, từng bước chúng ta cùng nhau xây dựng và đưa ra được quan điểm về khai thác khoáng sản bền vững tại các Hội nghị trên thế giới. AMCAP đang tiếp tục được cập nhật và triển khai thực hiện cho giai đoạn 2021 - 2025.

Mặt khác, chúng ta cũng đã cùng nhau quan tâm, thảo luận, thống nhất và triển khai các nội dung hợp tác khác như: Chương trình công viên địa chất ASEAN, Chương trình giải thưởng khai thác khoáng sản trong cộng đồng ASEAN, thúc đẩy quản lý hiệu quả trong khu vực hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ông Lê Quốc Hùng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thông qua chương trình Hội nghị

Qua Hội nghị ASOMM lần thứ 21, Thứ trưởng Trần Quý Kiên muốn thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực ASEAN, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, liên kết kinh tế sâu rộng và kết nối toàn diện; thúc đẩy khai thác bền vững hướng tới bảo vệ môi trường và bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trên nền tảng đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số và các công nghệ mới; tiếp tục nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao về khai khoáng; xây dựng môi trường xanh….

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng này đối với sự phát triển và thịnh vượng của quốc gia, Bộ TN&MT, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác liên kết bền vững trong cộng đồng ASEAN.

Tiến tới thông qua kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về khoáng sản

Ông Lê Quốc Hùng – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết, chương trình Hội nghị gồm 2 phiên: Phiên thứ nhất tập trung vào các nội dung kiến nghị từ các Hội nghị đã tổ chức trong năm 2021, khai thác khoáng sản bền vững; phiên thứ hai tập trung thảo luận các nội dung để tiến tới thông qua kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về khoáng sản và cập nhật tiến độ thực hiện các giải pháp kinh tế ưu tiên trong lĩnh vực khoáng sản năm 2021.

Tại Hi nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung chính như: Kiến nghị thực hiện từ các Hội nghị ASEAN; các vấn đề xuyên suốt; tình hình thực hiện kế hoạch công tác ASEAN về khoáng sản; cập nhật về hợp tác với diễn đàn liên chính phủ về khai thác, khoáng sản, kim loại và phát triển bền vững (IGF); báo cáo tiến độ dự án tăng cường hợp tác ASEAN về khoáng sản (SACM); báo cáo của các Hiệp hội khai khoáng ASEAN.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị cũng thông qua kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về khoáng sản (AMCAP-III) giai đoạn 2 (2021-2025); nhiệm vụ ưu tiên hằng năm của lĩnh vực khoáng sản ASEAN (thuộc kế hoạch chi tiết AEC 2025); công tác chuẩn bị cho Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN +3 về khoáng sản (ASOMM+3) lần thứ 14 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 (AMMIN 8); thông cáo báo chí của AMMIN 8; thảo luận và thống nhất những vấn đề khác; thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị thường niên 2022; xem xét và thông qua báo cáo ASOMM 21.

Đại diện đoàn Philippines, Chủ tịch Nhóm Công tác Thương mại và Đầu tư khoáng sản (WGTIM) đã trao đổi về tình hình thực hiện kế hoạch công tác WGTIM 2021 và các hoạt động 2021 thuộc Dự thảo AMCAP giai đoạn 2; tiến độ các hoạt động ưu tiên năm 2021 của WGTIM nhằm thực hiện Kế hoạch AEC 2025. Cụ thể, hoàn thiện các khuyến nghị chính cho hợp tác khu vực về khoáng sản nhằm ứng phó với các cơ hội và thách thức trong tương lai; xây dựng ít nhất một hoạt động nâng cao năng lực với ba nước Đối thoại để thúc đẩy thăm dò và hỗ trợ ước tính tài nguyên/trữ lượng khoáng sản trong ASEAN.

Hội nghị ghi nhận kết quả Đánh giá cuối kỳ đối với AMCAP-III Giai đoạn 1 do Ban Thư ký ASEAN báo cáo tại ASOMM 20 vào tháng 12/2020, cũng như báo cáo của ASOMM 21 hoàn thành các giải pháp còn lại của Giai đoạn 1; đánh giá cao việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 của 4 nhóm công tác khoáng sản ASEAN, đây được coi là các kế hoạch trọng tâm trong hợp tác khoáng sản ASEAN năm 2021, qua đó, thông qua AMCAP-III giai đoạn 2, hướng dẫn hợp tác ASEAN trong lĩnh vực khoáng sản theo kế hoạch tổng thể kinh tế ASEAN 2025 cho giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Đồng thời, cam kết hợp tác khoáng sản ASEAN hướng tới thúc đẩy khu vực trở thành điểm đến đầu tư khoáng sản và xây dựng đầu tư trong tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị khoáng sản, trong đó, chú trọng thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực thăm dò khoáng sản và hỗ trợ ước tính trữ lượng và tài nguyên trong cộng đồng ASEAN, bao gồm: tổ chức các hội thảo về xây dựng chính sách để xác định chính sách, quy định và tiêu chuẩn quản trị để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển khoáng sản bền vững trong khu vực.

baotainguyenmoitruong.vn