• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Tập trung hoàn thành kế hoạch điều chỉnh Đề án Tây Bắc
Ngày xuất bản: 15/09/2021 5:46:00 CH
Lượt đọc: 2285

Sáng 15/9, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về tình hình thực hiện Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản, bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch và phát triển bền vững kinh tế - xã hội” (gọi tắt là đề án Tây Bắc).

 Ông Trần Mỹ Dũng – Vụ trưởng Vụ Địa chất thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết: Năm 2021, Đề án Tây Bắc triển khai thi công 23/26 Đề án thành phần (2 Đề án đã hoàn thành lập báo cáo tổng kết, 1 Đề án đang lập báo cáo tổng kết). Đến ngày 31/8/2021, công tác triển khai thi công thực địa Đề án Tây Bắc đã đạt hơn 65% khối lượng kế hoạch giao năm 2021 và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về địa chất, khoáng sản, đảm bảo tiến độ theo nguồn vốn được giao.

Cụ thể, Đề án cơ bản đã hoàn thành công tác lập bản đồ và điều tra khoáng sản tỉ lệ 1:50.000. Công tác đánh giá khoảng sản đã phát hiện và điều tra, đánh giá trên 59 khu vực khoáng sản có triển vọng và bước đầu đã xác định được tài nguyên, tiếp tục đầu tư sẽ đảm bảo đủ điều kiện để chuyển giao cho quy hoạch thăm dò hoặc dự trữ trữ khoáng sản quốc gia.

Ngoài ra, Đề án đã hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đặt ra của đề án và nhóm các Đề án khác và nhiệm vụ tổng hợp đang được triển khai theo đúng tiến độ phê duyệt. Tổng cục đã rà soát, cân đối, điều chỉnh các Đề án thành phần đảm bảo phù hợp với diễn biến thực tế thi công.

Điều tra và làm rõ tiềm năng khoáng sản. Ảnh: MH

Tuy vậy, theo ông Trần Mỹ Dũng, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên một số đề án thi công thực địa khó khăn, chưa hoàn thành công tác thực địa. Trong quá trình thực hiện, một số Đề án phát sinh tăng khối lượng so với Quyết định phê duyệt năm 2020. Hơn nữa, nhân dân một số địa phương gây khó khăn cho thi công công trình khoan, khai đào dẫn đến chậm tiến độ thực hiện.

Vụ trưởng Vụ Địa chất đề xuất, việc thi công các đề án thành phần luôn có sự thay đổi hàng năm, nhất là các đề án đánh giá khoáng sản. Trong trường hợp thay đổi nhưng không vượt quá khối lượng đề án được phê duyệt, đề nghị Bộ cho phép Tổng cục triển khai thi công và sẽ trình điều chỉnh vào thời điểm gần nhất trong năm. Tổng cục sẽ thường xuyên và kịp thời báo cáo Bộ về những biến động này.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đề nghị Vụ Kế hoạch – Tài chính và Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hoàn thành kế hoạch điều chỉnh Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản, bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch và phát triển bền vững kinh tế xã hội” trong tháng 9 này.

Về đề xuất của Liên đoàn Vật lý Địa chất thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Thứ trưởng đồng ý với việc Công ty TNHH Mỏ Niken Bản Phúc hỗ trợ Liên đoàn về công tác địa vật lý, bởi việc này có tác dụng 2 chiều, vừa giúp chuyển giao công nghệ, vừa bổ sung thêm tài liệu cho khu vực điều tra, đánh giá.

baotainguyenmoitruong.vn