• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Tổng kết, đánh giá các kết quả hợp tác ASEAN về khoáng sản
Ngày xuất bản: 24/09/2021 2:42:00 CH
Lượt đọc: 1093

Dựa trên báo cáo kết luận Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản lần thứ 7 (AMMin 7) được tổ chức ngày 13/12/2019 tại Băng Cốc, Thái Lan, Ban Thư ký ASEAN đã ghi nhận Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức AMMin 8 và các Hội nghị liên quan tại Việt Nam năm 2021.

 Mục tiêu của chuỗi Hội nghị hướng đến các nội dung: Tổng kết, đánh giá các hoạt động và kết quả hợp tác ASEAN; ASEAN +3 về khoáng sản trong giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất các hoạt động hợp tác triển khai của khu vực trong giai đoạn tới; thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa các quốc gia ASEAN dựa trên Kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về khoáng sản (AMCAP III) giai đoạn 2021 - 2025; thông qua các chiến lược, kế hoạch quản lý và khai khoáng bền vững, bảo vệ môi trường trong và sau khai thác, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác trong khối ASEAN nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực khoáng sản của khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh hơn vai trò, kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản một cách hợp lý, hiệu quả.

Trong phạm vi khu vực, Việt Nam đã rất thành công trong vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2020. Trong phạm vi quốc tế, Việt Nam là Thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việc đăng cai tổ chức chuỗi Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan có ý nghĩa tích cực về mặt chính trị, ngoại giao và môi trường ở cả phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế.

Cụ thể, thể hiện vai trò chủ động và tích cực, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực ASEAN và trên thế giới; thể hiện là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tích cực thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế và sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực khoáng sản; đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về đối ngoại trong công tác bảo vệ, phát triển bền vững nguồn tài nguyên và khoáng sản; góp phần tăng cường, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các khuôn khổ song phương và đa phương; tìm kiếm các cơ hội tiếp nhận hỗ trợ tài chính, công nghệ, tăng cường năng lực trong lĩnh vực khoáng sản.

Do diễn biến dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát trong năm 2021, chuỗi Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan dự kiến sẽ được tổ chức theo theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tổ chức tại Hà Nội với các điểm cầu thuộc các nước thành viên ASEAN và ASEAN + 3.

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng khoáng sản của các quốc gia ASEAN (hoặc đại diện có thẩm quyền thay mặt Bộ trưởng) và đại biểu đại diện 10 nước thành viên ASEAN: Bru-nây, Căm-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lay-si-a, My-an-ma, Phi-líp-pin, Sing-ga-po, Thái Lan, Việt Nam; Ban thư ký ASEAN; 3 nước đối thoại: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, các tổ chức quốc tế: CCOP, AFMA... và khoảng 20 tổ chức quốc tế.

baotainguyenmoitruong.vn