• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Văn Chấn (Yên Bái): Kiểm tra công tác quản lý đất đai, khoáng sản tại xã Bình Thuận
Ngày xuất bản: 28/04/2023 3:22:00 CH
Lượt đọc: 927

UBND huyện Văn Chấn vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản tại xã Bình Thuận.

 Trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đoàn đã tiến hành kiểm tra: Công tác triển khai, thực hiện các văn bản, văn bản pháp luật về đất đai; xác định địa giới hành chính, quản lý hồ sơ địa giới hành chính; công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; công tác đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động đất đai sau thu hồi và công tác thống kê, kiểm kê đất đai.

z4301135649674_adbad1a194ea40fdb390eb043326f734.jpg
Huyện Văn Chấn vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản tại xã Bình Thuận

Đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản: Kiểm tra công tác triển khai, thực hiện các văn bản, văn bản pháp luật về khoáng sản; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản. Đặc biệt, công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật; việc thực hiện ký cam kết của các hộ gia đình cá nhân về việc không khai thác khoảng sản trái phép; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản; công tác phối hợp quản lý các điểm mỏ được cấp phép và công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền.

Qua đó, kịp thời phát hiện, hướng dẫn, điều chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản nhằm giúp các xã phát huy các ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém và tuân thủ đúng các yêu cầu, quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước.

Ngoài việc kiểm tra, đoàn đã kết hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, khoáng sản nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản.

Được biết, theo kế hoạch đoàn sẽ tiến hành kiểm tra các xã: Tú Lệ, Nậm Búng, Gia Hội, Sơn Lương, An Lương, Chấn Thịnh, Sơn Thịnh. Thời gian triển khai trong năm 2023.

Theo Báo Tài nguyên Môi trường