• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm trong Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
Ngày xuất bản: 11/08/2021 4:36:00 CH
Lượt đọc: 1893

Sáng 10/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã họp trực tuyến với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về nhiệm vụ quy hoạch điều tra cơ bản địa chất khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Bá Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) cho biết, Bộ TN&MT đã phê duyệt chi tiết nội dung và dự toán nhiệm vụ lập Quy hoạch và có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc nhiệm vụ “Lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050”. Trên cơ sở đó, Tổng cục đã triển khai 3 gói thầu.

Đến nay, Tổng cục đã cơ bản thu thập đầy đủ tài liệu liên quan; cơ bản hoàn thành báo cáo đánh giá hiện trạng điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Đồng thời, đã dự kiến quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động của Quy hoạch để trình Bộ xem xét gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay, Tổng cục đang xây dựng đề xuất các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Quy hoạch.

Tuy vậy, do tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng nên Tổng cục chưa tổ chức được công tác khảo sát thực tế tại các đơn vị chuyên ngành phía Nam (từ Nghệ An trở vào); một số tỉnh, thành thu thập tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến công tác điều tra địa chất, khoáng sản; các địa bàn dự kiến đề xuất các nhiệm vụ điều tra đưa vào Quy hoạch.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Trần Quý Kiên về nhiệm vụ quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng cục đề xuất các đơn vị chuyên ngành tổng hợp số liệu về nhân lực, thiết bị, hiện trạng thực hiện các nhiệm vụ, gửi về Tổng cục để phân tích, tổng hợp, lập báo cáo. Ngoài ra, Tổng cục thu thập thông tin về địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội của các địa phương qua các website, báo cáo của các địa phương; thu thập tài liệu từ báo cáo của các đề án địa chất khoáng sản đã và đang triển khai.

Tổng cục cũng thu thập về tài liệu về địa hình, giao thông, kinh tế - xã hội, đặc điểm địa chất khoáng sản của các khu vực dự kiến các đề án, nhiệm vụ đưa vào Quy hoạch từ các nguồn thông tin của địa phương, từ các tài liệu, báo cáo địa chất khoáng sản (nội dung về địa lý tự nhiên; giao thông, kinh tế xã hội) của các đề án đang thi công tại các địa phương.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chỉ đạo, Quy hoạch mới phải được xây dựng theo khung của Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quy hoạch 1388).

Về dự kiến các quan điểm của Quy hoạch mới, Thứ trưởng cho rằng, cần xem xét sự liên quan giữa quan điểm 1 là “Ưu tiên điều tra, phát hiện mới tài nguyên khoáng sản trên đất liền và vùng biển Việt Nam, trong đó, tại một số cấu trúc địa chất có triển vọng khoáng sản trên phần đất liền, điều tra, đánh giá đến độ sâu 500m và một số vùng đến 1.000m” và quan điểm 2 về “Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải đi trước một bước và phải được tiến hành trên toàn bộ phần đất liền và vùng biển Việt Nam…”, cần làm rõ hơn quan điểm 2 là phụ hệ của 1 hay có thể đứng độc lập.

Thứ trưởng cho biết, bên cạnh mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và 2050, Quy hoạch cũng phải có mục tiêu cụ thể đến năm 2025. Tổng cục cần đánh giá những điểm mạnh cũng như những vấn đề chưa sát và khó thực thi của Quy hoạch 1388 qua 10 năm thực hiện.

baotainguyenmoitruong.vn