• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Phát huy vai trò đơn vị khoa học đầu ngành về đo đạc và bản đồ
Ngày xuất bản: 31/12/2020 8:01:00 SA
Lượt đọc: 266

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Phạm Minh Hải cho biết: Trong năm 2020, mọi lĩnh vực công tác của Viện về cơ bản đều đảm bảo kế hoạch được giao. Viện đã chủ động xây dựng và đề xuất các nhiệm vụ, đề tài, dự án, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, kết quả nghiên cứu đạt chất lượng, cùng với đó là các hoạt động nghiên cứu được đẩy nhanh tiến độ.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Viện đã triển khai đúng tiến độ 1 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 11 nhiệm vụ cấp Bộ chuyển tiếp, 2 nhiệm vụ cấp Bộ và 5 nhiệm vụ cấp cơ sở mở mới năm 2020, đồng thời, đã thực hiện đăng ký lưu trữ 5 đề tài cấp Bộ đã kết thúc tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia và Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường; tích cực triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 theo thuyết minh đã được Bộ phê duyệt, đến nay, đang hoàn chỉnh các báo cáo và sản phẩm để nghiệm thu.

Viện luôn chú trọng nghiên cứu, tìm hiểu, tìm kiếm các đối tác mới để thiết lập các cơ chế hợp tác. Đồng thời, liên hệ với các tổ chức quốc tế, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi về chuyên môn, tạo cơ hội cho các chuyên gia của Viện tiếp xúc, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong thực tiễn.

Đồng thời, Viện cũng duy trì công tác đào tạo sau đại học trình độ tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh và phát hành 4 số Tạp chí khoa học; duy trì hoạt động của thư viện và kho thiết bị phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai dự án chuyên môn.

 

TS. Nguyễn Phi Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo chức năng quản lý năm 2020, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện cũng đã tích cực tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm nâng cao đời sống cho viên chức và người lao động hướng tới đáp ứng các nhu cầu thực tế của các địa phương như sử dụng ứng dụng GIS, Đo đạc tọa độ, độ cao, lập bản đồ, xử lý ảnh, đặc biệt là đã ứng dụng công nghệ UAV máy bay không người lái để khảo sát địa hình.

Nâng cao chất lượng đề tài, chuyên nghiệp hóa dịch vụ

Phó Viện trưởng Phạm Minh Hải cho biết, trong năm 2021, Viện sẽ tiếp tục đôn đốc các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyển tiếp thực hiện đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án, đề tài kết thúc trong năm 2021; hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và tiếp tục mở rộng thực hiện các hợp đồng dịch vụ.

Viện tập trung đảm bảo công tác đào tạo, tiếp tục triển khai các nghiệp vụ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; tăng cường công tác hợp tác quốc tế, đặc biệt trong việc trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, vận động tài trợ quốc tế để thực hiện các dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, viễn thám vào thực tiễn; nghiên cứu, trao đổi thông tin và hợp tác hoàn thành các dự án với các đối tác trong nghiên cứu, xây dựng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian Quốc gia Việt Nam; xây dựng, phát triển hệ thống thông tin địa lý Quốc gia Việt Nam; ...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã đạt được trong năm qua.

Khẳng định Viện là đơn vị đứng đầu cả nước trong công tác nghiên cứu khoa học công nghệ về đo đạc bản đồ, Thứ trưởng yêu cầu Viện cần chủ động tiếp thu các công nghệ tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để áp dụng phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam; cùng với đó là đề xuất các đề tài khoa học công nghệ phù hợp, đáp ứng được nhu cầu phát triển ngành TN&MT trong thời gian tới.

Đặc biệt là phát triển các công nghệ mũi nhọn, mở rộng phạm vi hoạt động về chuyển giao công nghệ, ứng dụng mạnh mẽ các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, nâng cao vị thế của công nghệ đo đạc bản đồ trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

Thứ trưởng cũng đề nghị, tthời gian tới, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Viện cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng góp phần phát triển Viện mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng yêu cầu của một Viện nghiên cứu đứng đầu cả nước về lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

 

 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao tặng các phần thưởng cao quý cho các cá nhân của Viện 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Viện trưởng Nguyễn Phi Sơn khẳng định, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Viện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy thế mạnh mà Viện đang có để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ.

Theo Báo TN&MT