• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
 • Công nghệ thông tin ngành TN&MT: Góp phần giải quyết thủ tục hành chính

  Ngày xuất bản: 12/01/2022 8:02:00 SA

  Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2612/QĐ-BTNMT về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó, trọng tâm là cải cách TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

 • Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi Luật Lưu trữ

  Ngày xuất bản: 06/01/2022 8:33:00 SA

  Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

 • Ứng dụng, phát triển công nghệ cao trong quản lý tài nguyên môi trường

  Ngày xuất bản: 30/12/2021 7:51:00 SA

  Đây là một trong các nội dung quan trọng của Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

 • Bảo đảm khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước: Thiết lập công cụ kỹ thuật giám sát hiệu quả nguồn nước

  Ngày xuất bản: 29/12/2021 8:26:00 SA

  Bộ TN&MT đang xây dựng Thông tư kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước để tạo hành lang pháp lý quan trọng hướng tới mục tiêu quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên này.

 • Công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại quyết định thành công kỷ nguyên số: Thúc đẩy công nghệ thông tin địa lý

  Ngày xuất bản: 22/12/2021 7:24:00 SA

  Sự song hành của đo đạc bản đồ và cuộc cách mạng công nghệ thông tin và truyền thông đang tạo ra những cơ hội mới cho ngành Đo đạc và Bản đồ - một ngành kỹ thuật có bề dày đã hơn 60 năm. Cơ hội mới cũng đặt ra nhiều thử thách và đòi hỏi lớn đối với đội ngũ các nhà làm công tác đo đạc bản đồ Việt Nam.

 • 11-15 of 150<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >