• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Các bản tin cảnh báo, dự báo về thiên tai sẽ được ban hành sớm
Ngày xuất bản: 25/06/2021 7:47:00 SA
Lượt đọc: 1425

 Thực hiện Công văn số 650/TCKTTV-VP ngày 9/6/2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc triển khai công tác tuyên truyền Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai (Quyết định số 18), Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Quyết định số 18.

Mục đích là nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Trung tâm về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của Quyết định số 18 trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác tuyên truyền cần bám sát nội dung và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp để tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền gồm: Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và các Quy định về cấp độ rủi ro thiên tai. Cụ thể, đối với dự báo, cảnh báo ATNĐ/bão, sóng lớn, nước dâng do ATNĐ/bão, thực hiện thay đổi điều kiện ban hành bản tin ATNĐ/bão trên Biển Đông và bản tin ATNĐ/bão khẩn cấp. Điều chỉnh thời gian ban hành bản tin ATNĐ/bão: 2 giờ 00, 5 giờ 00, 8 giờ 00, 11 giờ 00, 14 giờ 00, 17 giờ 00, 20 giờ 00 và 23 giờ 00 (sớm hơn quy định hiện hành 1 giờ với bản tin lúc 8 giờ 00 và 20 giờ 00; sớm hơn quy định hiện hành 30 phút với bản tin lúc 2 giờ 00 và 14 giờ 00).

Đối với dự báo, cảnh báo mưa lớn, điều chỉnh thời gian ban hành bản tin mưa lớn: 3 giờ 30, 9 giờ 00, 15 giờ 30 và 21 giờ 00 (sớm hơn quy định hiện hành 30 phút với bản tin lúc 9 giờ 00 và 21 giờ 00).

Dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt sẽ bổ sung điều kiện khi phát hiện các hiện tượng bất thường khác như nguy cơ cao vỡ đập, hồ chứa xả nước, vỡ đê, tràn đê có khả năng gây ngập lụt cho khu vực bị ảnh hưởng; bổ sung khi có lũ khẩn cấp thông tin về mực nước lũ trên các sông được cập nhật hằng giờ trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục KTTV; đồng thời, thời gian, tần suất ban hành bản tin lũ được điều chỉnh tăng số lượng bản tin và thời gian phát hành bản tin sớm hơn hiện tại 30 phút.

Đối với dự báo, cảnh báo nắng nóng, điều kiện ban hành là khi phát hiện nắng nóng có khả năng xảy ra, không quy định có khả năng xảy ra trên diện rộng; tin cảnh báo nắng nóng mỗi ngày ban hành 1 bản tin vào lúc 14 giờ 30 (sớm hơn hiện tại 1 giờ). Tin dự báo nắng nóng mỗi ngày ban hành 3 bản tin vào lúc: 8 giờ 00 và 14 giờ 30 (sớm hơn hiện tại 1 giờ 30 phút); 20 giờ 00 (tăng 1 bản tin); tin dự báo nắng nóng: tăng thời gian cảnh báo khả năng tiếp diễn nắng nóng trong 72 giờ đến 120 giờ tới (quy định hiện tại là 48 giờ đến 72 giờ).

Với dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn, bổ sung cảnh báo các khu vực sâu trong nội đồng có nguy cơ xảy ra xâm nhập mặn với độ mặn 1‰ trở lên; bổ sung nội dung dự báo phạm vi, thời gian chịu ảnh hưởng của độ mặn độ mặn 1‰; khoảng cách chịu ảnh hưởng của độ mặn 1‰ trở lên tính từ cửa sông chính.

Bổ sung thiên tai sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán (nếu có) vào các quy định dự báo, cảnh báo thiên tai hạn hán.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cũng quyết định bổ sung quy định chi tiết về điều kiện ban hành, nội dung, tần suất ban hành bản tin dự báo, cảnh báo đối với các thiên tai: gió mạnh trên biển; sóng lớn, nước dâng do gió mạnh trên biển, sương mù; lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối, cháy rừng do tự nhiên. Các nội dung bổ sung cho mỗi loại bản tin dự báo, cảnh báo đều bao gồm: điều kiện ban hành, nội dung bản tin; tần suất và thời gian ban hành bản tin dự báo, cảnh báo

Đối với Quy định về cấp độ rủi ro thiên tai, văn bản của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhấn mạnh, quy định về cấp độ rủi ro thiên tai được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế và yêu cầu của công tác phòng, chống thiên tai. Các nội dung điều chỉnh tập trung vào chi tiết cường độ thiên tai cho các khu vực; khả năng gây thiệt hại của các loại hình thiên tai được lồng ghép vào vùng ảnh hưởng của thiên tai và được chi tiết hơn so với quy định cấp độ rủi ro thiên tai hiện hành.

Một số loại hình thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, hoặc dòng chảy có cùng nguyên nhân kích hoạt giống nhau là do mưa lớn, phạm vi khu vực xảy ra tương đồng nên được được ghép lại để xây dựng cấp độ rủi ro thiên tai. Đồng thời, bổ sung quy định cấp độ rủi ro thiên tai do cháy rừng do tự nhiên.

Mặt khác, để tránh hiểu nhầm trong quá trình thực hiện, các quy định về cấp độ rủi ro thiên tai được bổ sung từ “dự báo” hoặc “cảnh báo” vào trước quy định cấp độ rủi ro của các loại thiên tai.

Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai được Chính phủ ban hành ngày 22/4/2021 nhằm phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam. Quyêt định 18 áp dụng với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân hoạt động dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai, hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai.
Quyết định quy định cụ thể về các loại thiên tai được dự báo, cảnh báo và truyền tin; xác định cấp độ rủi ro thiên tai; Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

baotainguyenmoitruong.vn