• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ quản lý tài nguyên và giám sát môi trường
Ngày xuất bản: 16/12/2021 7:40:00 SA
Lượt đọc: 1721

 Theo ông Đặng Thái Hùng, Giám đốc Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám, năm 2021, mặc dù dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện các công trình tại thực địa bị ảnh hưởng lớn nhưng Trung tâm đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phối hợp tích cực làm việc với địa phương đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm qua, Trung tâm tích cực triển thực hiện hạng mục theo dõi giám sát thường xuyên, đột xuất các hồ chưa, tình hình xây dựng đập thủy điện, cập nhật nền thông tin địa lý phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mê Công thuộc Đề án đặc thù “Ứng dụng viễn thám giám sát thường xuyên phục vụ các lĩnh vực thuộc Bộ TN&MT”; xây dựng và chuẩn hóa Dữ liệu nền địa lý phục vụ tìm kiếm và định vị dữ liệu ảnh và bình đồ ảnh viễn thám thuộc Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đẩy mạnh thực hiện Đề tài cấp Quốc gia chuyển tiếp “Nghiên cứu xây dựng công nghệ điều tra, giám sát và bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm rác thải nhựa ở biển Việt Nam” và Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp “Nghiên cứu ứng dụng Big Data- viễn thám trong giám sát ô nhiễm không khí từ các khu xử lý rác thải”. Đẩy mạnh kiểm tra nội nghiệp một số công việc chuyển tiếp trong kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của dự án tổng thể địa chính, dự án đất nông lâm trường tại Lào Cai, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum; phối hợp với Trung tâm QUy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia khởi công thực hiện hạng mục “Công tác viễn thám” thuộc nhiệm vụ “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Cà Mau thực hiện Dự án “Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý đất đai, môi trường, giám sát biến động đường bờ, quản lý biển và hải đảo tỉnh Cà Mau”.

Trong năm 2022, Trung tâm sẽ bám sát chương trình, kế hoạch do Cục Viễn thám quốc gia giao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ công tác; đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động nhằm đảm bảo đầy đủ hơn về đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động so với năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng với đó, Trung tâm tham gia, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án khác trong ứng dụng công nghệ viễn thám giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế - xã hội thuộc Đề án Chính phủ và thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ do Cục Viễn thám quốc gia quản lý và chủ trì; hoàn thành các nhiệm vụ chuyển tiếp của năm 2021, tập trung triển khai thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng Big Data – viễn thám trong giám sát ô nhiễm không khí từ các khu xử lý rác thải” và “Nghiên cứu xây dựng công nghệ điều tra, giám sát và bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm rác thải nhựa ở biển Việt Nam”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám trong năm 2021. Đồng thời đề nghị trong năm 2022, Trung tâm cần đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng, mục tiêu đề ra góp phần làm tốt vai trò ứng dụng công nghệ để giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm cần tích cực đẩy mạnh xây dựng các đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn trong việc ứng dụng công nghệ để giám sát tài nguyên thiên nhiên môi trường; tìm kiếm thêm các hợp đồng dịch vụ để tạo thêm nguồn thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động có đủ năng lực để tham gia các đề án, dự án chuyên môn trong lĩnh vực viễn thám góp phần xâ dựng và phát triển bền vững đơn vị đóng góp thành tích chung của Cục.

baotainguyenmoitruong.vn