• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Sẵn sàng kết nối thông tin dữ liệu đất đai với Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày xuất bản: 08/07/2021 8:30:00 SA
Lượt đọc: 1817

 Báo cáo về tiến độ triển khai xây dựng hệ thống kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai quốc gia, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT cho biết, hiện tại, Cục đã hoàn thành thử nghiệm kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai do Trung ương quản lý và một số tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Tây Ninh.

Các nội dung dữ liệu đã kết nối, chia sẻ như: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất của quốc gia và 7 vùng kinh tế; Dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia và 7 vùng kinh tế; Dữ liệu khung giá đất, bảng giá đất các tỉnh; Dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai của quốc gia và 7 vùng kinh tế; Dữ liệu về 12 trường thông tin cơ bản của thửa đất; Bản đồ quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đối với TP. Hồ Chí Minh.

Để việc kết nối sớm hoàn thành, Bộ TN&MT đã có Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn, khẩn trương kết nối cơ sở dữ liệu đất đai do địa phương quản lý vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, sẵn sàng cho việc khai trương trong tháng 7/2021 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng nội dung dữ liệu, hoàn thiện các hành lang pháp lý để vận hành toàn diện Hệ thống Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo đánh giá bước đầu, hệ thống kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia đã sẵn sàng cho việc kết nối từ Trung ương đến địa phương, kết nối với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP), kết nối cung cấp thông tin phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương.

Ông Nguyễn Bảo Trung cho biết, để chuẩn bị cho lễ khai trương CSDL đất đai quốc gia, Cục cũng phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản, lên kế hoạch chi tiết cho buổi lễ, dự kiến sẽ diễn ra trong trung tuần tháng 7/2021 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Tại cuộc họp, các đơn vị tham gia cùng nhau chia sẻ, thảo luận các giải pháp đẩy nhanh việc hoàn thành thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai với các địa phương; đồng thời, cho ý kiến vào kịch bản lễ công bố đưa vào vận hành thực tế Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia như: công tác phối hợp, định hướng nội dung cho hoạt động truyền thông…để bảo đảm cho công tác chuẩn bị tổ chức đạt hiệu quả cao nhất.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho rằng: Để buổi lễ kết nối thông tin dữ liệu đất đai với Cổng dịch vụ công quốc gia diễn ra ý nghĩa, thiết thực, tạo sức lan tỏa lớn, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế và đóng góp của ngành TN&MT, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT với vai trò là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được phân công hoàn thiện, trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch tổ chức. Trên cơ sở kế hoạch này, chủ động và tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện. Công tác này phải được ưu tiên thực hiện trước, cần có kế hoạch tuyên truyền cụ thể, đảm bảo hiệu quả.

Đồng thời, phải chủ động rà soát, hoàn thiện các phương án, kịch bản bảo đảm tốt nhất cho các công tác chuẩn bị về nội dung tuyên truyền và hậu cần của toàn bộ các sự kiện, các hoạt động liên quan.

baotainguyenmoitruong.vn