• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong xử lý chất thải điện tử
Ngày xuất bản: 15/10/2021 4:07:00 CH
Lượt đọc: 1363

 Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến kiến thức, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện truyền thông, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên, và toàn thể cộng đồng xã hội theo quy định tại Điều 5, Điều 148, Điều 153, Điều 154, Điều 164, Điều 166, và Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường và an ninh toàn cầu.

Ban Tổ chức cho biết, mặc dù, Việt Nam đã đưa giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở trường học, nhưng chìa khóa để nâng cao nhận thức hơn nữa về cốt lõi của phát triển bền vững là đưa học sinh, sinh viên tham gia vào các hoạt động thực tiễn sử dụng sự sáng tạo của họ trong khi thay đổi hành vi của bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội.

Tốc độ phát triển công nghệ và tốc độ tiêu thụ các thiết bị điện không ngừng tăng nhanh, rác thải điện tử đã trở thành một trong những dòng chất thải phát triển nhanh nhất. Do sự đa dạng của các sản phẩm và hỗn hợp phức tạp của các nguyên liệu của mỗi sản phẩm, quản lý chất thải cho rác thải điện tử có thể được coi là một trong những công việc phức tạp nhất.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ đại diện cho các Quốc gia thành viên trong Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc trình bày các ý kiến để giải quyết các thách thức và giải pháp liên quan đến quản lý Chất thải điện tử thông qua thực thi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về thúc đẩy Kinh tế Tuần hoàn và thực hiện Trách nhiệm của nhà sản xuất mở rộng (EPR).

Hội nghị sẽ tổ chức tại trụ sở Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và livestream qua Facebook của Green School tại địa chỉ: https://www.facebook.com/AAAGreenSchoolVN/

Mô hình Liên Hợp Quốc năm 2021 do Trường học Xanh Việt Nam (Green School Vietnam) tổ chức trong khuôn khổ dự án “Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh Việt Nam” được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức Môi trường Liên Hợp Quốc và tài trợ. Với mục đích hỗ trợ học sinh, sinh viên và giảng viên các trường tiểu học, phổ thông, trung cấp, cao đẳng và đại học trong cả nước áp dụng Mô hình Liên Hợp Quốc vào giảng dạy và học tập theo Hội nghị Liên Hợp Quốc mô phỏng để nâng cao hiểu biết và nhận thức của học sinh, sinh viên, cộng đồng và xã hội về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường và an ninh toàn cầu.

baotainguyenmoitruong.vn