• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Ứng dụng, phát triển công nghệ cao trong quản lý tài nguyên môi trường
Ngày xuất bản: 30/12/2021 7:51:00 SA
Lượt đọc: 2024

 Chương trình này nhằm ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong từng lĩnh vực; phát triển các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, có sức cạnh tranh, có khả năng thay thế hàng nhập khẩu và tiến tới xuất khẩu.

Theo dự kiến, Chương trình sẽ triển khai thành công được ít nhất 30 nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực y tế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục và đào tạo, xây dựng và giao thông vận tải, thông tin và truyền thông, ngân hàng và tài chính, quốc phòng, an ninh, có tác động lan tỏa về mặt khoa học và công nghệ, kinh tế - xã hội.

Chương trình hướng đến việc ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Riêng lĩnh vực tài nguyên môi trường, Chương trình sẽ hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong quy hoạch, bảo vệ và khai thác tối ưu các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là đất đai, nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên có nguy cơ bị cạn kiệt.

Đồng thời, ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng các hệ thống giám sát biến đổi khí hậu, dự báo, cảnh báo và truyền tải thông tin thời tiết, thiên tai nguy hiểm, các hệ thống thiết bị, chế phẩm vi sinh xử lý hiệu quả ô nhiễm và bảo vệ môi trường; tạo ra các sản phẩm mới thích nghi với biến đổi khí hậu; tái chế và tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ các chất phế thải; xây dựng giải pháp, công nghệ và vật liệu mới chống xói lở, sạt lở và bảo vệ bờ biển, hải đảo, bờ sông do biến đổi khí hậu.

baotainguyenmoitruong.vn