• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Yên Bái: Hướng tới vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng
Ngày xuất bản: 22/06/2021 2:29:00 CH
Lượt đọc: 1409

 Mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) là hạ tầng truyền dẫn căn bản trong kết nối các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử và liên thông, chia sẻ dữ liệu, là mạng truyền dẫn an toàn, bảo mật, tốc độ cao với dung lượng lớn không bị ngắt quãng đáp ứng sự chỉ đạo kịp thời nhanh chóng của lãnh đạo tỉnh tới các địa phương trong mọi điều kiện thời tiết, thời gian, đảm bảo việc vận hành đô thị thông minh không bị gián đoạn, đem lại hiệu quả góp phần cho sự phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh. Với những lợi ích từ mạng TSLCD mang lại, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực đảm bảo kết nối và vận hành thành công mạng TSLCD với hệ thống 3 cấp. 

 
Mạng TSLCD được dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan Đảng, HĐND, UBND cấp tỉnh và quận huyện, được xây dựng để thay thế các mạng công cộng với đường truyền thương mại đã sử dụng trước đây. 
 
Phương thức kết nối chủ yếu bằng cáp quang, những dịch vụ phổ biến được triển khai trên mạng TSLCD tại các địa phương gồm VPN, WAN, thư điện tử, truy cập Internet, trao đổi văn bản, xác thực, web, truyền dữ liệu. 
 
Ngoài ra, các đơn vị còn khai thác mạng TSLCD để triển khai những hệ thống nghiệp vụ như hệ thống một cửa, hệ thống quản lý hồ sơ công việc, hệ thống quản lý khai thác hồ sơ công chức, viên chức trong tỉnh, cổng thông tin điện tử… Mạng TSLCD được xây dựng gồm 3 thành phần: mạng đường trục, mạng TSL truy nhập cấp I và mạng TSL truy nhập cấp II.
 
Theo Công văn số 2753/UBND - THCB ngày 22/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc thống nhất sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong kết nối, liên thông văn bản điện tử, UBND tỉnh đã vận hành, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
 
Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân, các cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia quản lý, vận hành, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
 
Trước năm 2012, đã triển khai 130 đường TSLCD phục vụ Tỉnh ủy kết nối tới các ban, huyện ủy, đảng ủy… trong công tác triển khai hệ thống gửi nhận văn bản trên hạ tầng cáp đồng. 
 
Giai đoạn 2012 - 2015, nhà mạng đã thực hiện công tác quang hóa 100% hạ tầng mạng TSLCD và lắp đặt hạ tầng cáp quang tới 100% các xã trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 22/11/2016, VNPT đã thực hiện công tác mở rộng triển khai mạng TSLCD của UBND tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn 2753/UBND-THCB ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thống nhất sử dụng mạng TSLCD trong kết nối, liên thông văn bản điện tử của UBND tỉnh Yên Bái.
 
Tính đến 30/6/2020, VNPT đã thực hiện triển khai tổng 244 kênh truyền cho các cơ quan Đảng, Nhà nước 3 cấp gồm: tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Mạng TSLCD cấp II của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái là một hạng mục của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thông minh, được thiết kế theo mô hình số 7 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đó là: điểm tích hợp chung của mạng TSLCD đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (đặt tại tầng 2 tòa nhà điều hành đô thị thông minh) được kết nối đến 399 điểm là các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, xã, phường, thị trấn. 
 
Việc triển khai cài đặt được thực hiện từ ngày 1/3/2021, đến nay đã hoàn thành cài đặt cấu hình tại điểm chung ở Trung tâm tích hợp dữ liệu gồm: phần mềm quản lý điều hành; phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp; phần mềm cán bộ, công chức, viên chức, họp trực tuyến… và các phần mềm nội bộ khác để đảm bảo an toàn dữ liệu. Mạng TSLCD cấp II khi được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đảm bảo độ bảo mật của thông tin cũng như chất lượng đường truyền ổn định.
 
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc kết nối với trung tâm tích hợp dữ liệu qua hệ thống mạng TSLCD sẽ cho phép các quản trị mạng có thể rà quét, theo dõi tình hình an ninh mạng tại các mạng nội bộ của sở, ban, ngành, huyện thị qua hệ thống của trung tâm giám sát an toàn an ninh mạng của tỉnh. 
 
Tại trụ sở UBND các huyện, thị, thành phố, sở, ban, ngành truy cập ứng dụng chuyên ngành qua hệ thống mạng TSLCD thuận tiện hơn trong điều hành tác nghiệp… 
 
Thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã cử cán bộ phụ trách công nghệ thông tin phối hợp với cán bộ kỹ thuật của VNPT Yên Bái xác định vị trí lắp đặt Mạng TSLCD, cài đặt, cấu hình các thiết bị mạng tại 399 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh và hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên, để khai thác có hiệu quả mạng TSLCD trước hết cần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước. 

baoyenbai.com.vn