• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Yên Bái: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ số
Ngày xuất bản: 25/06/2021 4:19:00 CH
Lượt đọc: 1261

 Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì Hội nghị.

 
6 tháng đầu năm, Liên hiệp Hội đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ tới các cán bộ, hội viên. 
 
Liên hiệp Hội đã xuất bản 1.500 cuốn Bản tin "Khoa học và cuộc sống"; in và phát hành chuyển tiếp 1.000 cuốn tài liệu "Phổ biến kiến thức”; thành lập tổ chuyên gia thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội; phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia ý kiến vào 5 dự thảo văn bản của các đơn vị. 
 
Cùng với đó, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thực hiện các dự án được đẩy mạnh. Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ X đã ban hành thể lệ hội thi; in tờ rơi, tuyên truyền Hội thi; hướng dẫn các tác giả tiếp tục tham gia các hội thi, cuộc thi khoa học kỹ thuật toàn quốc. 
 
Thực hiện Chương trình hành động 18 của Tỉnh ủy, Liên hiệp Hội đã hướng dẫn xây dựng được 5/10 mô hình khoa học sáng tạo thuộc lĩnh vực y dược, giáo dục, cơ khí, nông lâm nghiệp và môi trường. 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Tạ Văn Long đã định hướng, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, Liên hiệp Hội và các hội thành viên sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên cơ sở cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy. 
 
Tập trung vào những vấn đề mới, quan trọng liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ như: đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ số, đổi mới sáng tạo, từng bước bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số; đổi mới phương pháp thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ; khẩn trương rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2021; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy....
 
Dịp này, Liên hiệp Hội tỉnh đã tặng giấy khen cho 13 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2020; khen thưởng 7 tập thể, 9 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

baoyenbai.com.vn