• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Ra mắt Liên minh các nhà bán lẻ giảm tiêu thụ túi ni-lông

  Ngày xuất bản: 19/01/2022 7:44:00 SA

  Sáng 14/1, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (CLCSTN&MT) phối hợp với Sở Công Thương TP. Hà Nội tổ chức Lễ công bố Liên minh các nhà bán lẻ giảm tiêu thụ túi ni-lông.

 • Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

  Ngày xuất bản: 17/01/2022 2:13:00 CH

  Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

 • Phải quan trắc, giám sát thường xuyên, liên tục môi trường không khí

  Ngày xuất bản: 12/01/2022 7:52:00 SA

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó, Nghị định đã quy định chi tiết các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường về bảo vệ các thành phần môi trường (nước, không khí, đất) và di sản thiên nhiên. Trong đó bảo vệ môi trường không khí được quy định như sau:

 • Công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Ngày xuất bản: 10/01/2022 8:17:00 SA

  Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT) và Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 8 năm 2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong lĩnh vực BVMT, ngày 31 tháng 10 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ chỉ số) tại Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT để áp dụng chính thức từ năm 2020.

 • Văn Yên (Yên Bái): Kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

  Ngày xuất bản: 04/01/2022 8:29:00 SA

  Trong thời gian qua, tại một số đơn vị trên địa bàn huyện Văn Yên (Yên Bái) có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngay sau khi nhận được phản ánh các cơ quan chức năng của huyện đã kịp thời kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 • 1-5 of 385<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >