• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Tuyệt đối không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế

  Ngày xuất bản: 23/11/2020 7:50:00 SA

  Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu chính quyền địa phương và đơn vị sản xuất điện năng lượng mặt trời phải quan tâm đến vấn đề xử lý môi trường đối với pin năng lượng mặt trời sau khi kết thúc dự án, tuyệt đối không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.

 • Công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019

  Ngày xuất bản: 13/11/2020 2:41:00 CH

  Thực hiện Khoản 1, Điều 137 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 05 năm một lần; hàng năm xây dựng Báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia. Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Báo cáo chuyên đề về “Quản lý chất thải rắn sinh hoạt”.

 • Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch

  Ngày xuất bản: 13/11/2020 2:34:00 CH

  Nhiều mô hình, sáng kiến hay đã được các địa phương, đơn vị làm du lịch triển khai nhằm nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, góp phần phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng phát triển bền vững.

 • Khuyến khích chuyển đổi công nghệ mới, công nghệ sạch thân thiện môi trường

  Ngày xuất bản: 10/11/2020 8:17:00 SA

  Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường.

 • Infographic - Việt Nam cập nhật tăng các mục tiêu giảm phát thải

  Ngày xuất bản: 09/11/2020 2:15:00 CH

  Việt Nam vừa đệ trình bản cập nhật Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC cập nhật) lên Ban thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu. So với NDC đầu tiên (năm 2015), đóng góp về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong NDC cập nhật đã tăng cả về lượng giảm phát thải và tỉ lệ giảm phát thải đến năm 2030.

 • 46-50 of 279<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >