• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Ô nhiễm không khí - Chúng ta có vô can?

  Ngày xuất bản: 26/02/2020 8:06:00 SA

  Ô nhiễm không khí - Biết rồi… nhưng vẫn phải nói! Nhất là trong bối cảnh các cơ quan chức năng vẫn mắc kẹt tìm giải pháp tối ưu để “kéo” bầu trời xanh trở lại, đã bao giờ chúng ta nghĩ đến trách nhiệm của mình ra sao với vấn đề này?

 • Quản lý chất thải nông thôn - tiếp cận từ cộng đồng cơ sở

  Ngày xuất bản: 25/02/2020 8:20:00 SA

  Để nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải, nước thải sinh hoạt nông thôn, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp từ tổ chức quản lý, chính sách hỗ trợ và giải pháp công nghệ phù hợp. Đồng thời, xây dựng các mô hình thí điểm để rút kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng.

 • Sửa đổi Thông tư 36/2015/TT-BTNMT để đảm bảo quản lý chặt chẽ chất thải nguy hại

  Ngày xuất bản: 24/02/2020 7:43:00 SA

  “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại cần đưa ra những quy định rõ ràng, giải quyết trực tiếp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đảm bảo quản lý chặt chẽ chất thải nguy hại, góp phần đảm bảo an toàn môi trường, hướng đến sự phát triển bền vững”, đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại, vào chiều ngày 20/2, tại Hà Nội.

 • Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường

  Ngày xuất bản: 05/02/2020 7:48:00 SA

  Theo TS. Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, năm 2020, đơn vị sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp lý về bảo vệ môi trường (BVMT) đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cho giai đoạn 2021 - 2030.

 • Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

  Ngày xuất bản: 05/02/2020 7:42:00 SA

  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 174/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 • 51-55 of 246<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >