• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Thuê thêm nhà xưởng có cần lập lại đánh giá tác động môi trường?

  Ngày xuất bản: 17/12/2020 9:08:00 SA

  Nếu dự án thuê nhà xưởng để mở rộng, nâng công suất không có hạng mục với quy mô tương đương các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường có số thứ tự từ 1 đến 106 tại Phụ lục II Mục 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 • Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Thay đổi mạnh mẽ tư duy quản lý

  Ngày xuất bản: 26/11/2020 10:13:00 SA

  Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã được Quốc hội bấm nút thông qua, từ nay cho đến những khoảng thời gian rất dài phía trước, những cải cách đột phá trong Luật sẽ được hiện thực hoá, đi vào thực tiễn vừa phù hợp với những xu thế chung của thế giới, vừa giữ nguyên lời hứa với cử tri, với người dân là không đánh đổi môi trường lấy kinh tế.

 • Tuyệt đối không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế

  Ngày xuất bản: 23/11/2020 7:50:00 SA

  Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu chính quyền địa phương và đơn vị sản xuất điện năng lượng mặt trời phải quan tâm đến vấn đề xử lý môi trường đối với pin năng lượng mặt trời sau khi kết thúc dự án, tuyệt đối không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.

 • Công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019

  Ngày xuất bản: 13/11/2020 2:41:00 CH

  Thực hiện Khoản 1, Điều 137 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 05 năm một lần; hàng năm xây dựng Báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia. Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Báo cáo chuyên đề về “Quản lý chất thải rắn sinh hoạt”.

 • Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch

  Ngày xuất bản: 13/11/2020 2:34:00 CH

  Nhiều mô hình, sáng kiến hay đã được các địa phương, đơn vị làm du lịch triển khai nhằm nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, góp phần phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng phát triển bền vững.

 • 11-15 of 246<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >