• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Quản lý chất thải bao bì từ sản xuất đến thu gom, tái chế

  Ngày xuất bản: 25/05/2021 10:47:00 SA

  Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (gọi tắt là EPR) là cách tiếp cận chính sách môi trường của họ. Theo đó, trách nhiệm của nhà sản xuất khi tạo ra một loại sản phẩm được mở rộng tới giai đoạn thải bỏ trong vòng đời của sản phẩm đó.

 • Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

  Ngày xuất bản: 25/05/2021 7:51:00 SA

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

 • Ngày đại dương thế giới 2021: Bảo vệ môi trường biển vì sự sống và sinh kế

  Ngày xuất bản: 25/05/2021 7:46:00 SA

   Hướng ứng Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hằng năm), Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 2758/BTNMT gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021.

 • Bộ TNMT hướng dẫn tổ chức Ngày Môi trường thế giới 2021

  Ngày xuất bản: 21/05/2021 7:59:00 SA

  Bộ TNMT vừa ra văn bản số 2298/BTNMT-TTTNMT hướng dẫn các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội… tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

 • Phát triển các công cụ kinh tế về giảm phát thải

  Ngày xuất bản: 21/05/2021 7:56:00 SA

  Việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn sẽ giúp Việt Nam phát triển các công cụ kinh tế quan trọng như trao đổi hạn ngạch phát thải và tín chỉ các-bon. Ngoài việc tăng ngân sách nước, mục tiêu chính vẫn là giảm phát thải một cách thực chất, chứ không chỉ là nhằm thực hiện các cam kết quốc gia.

 • 16-20 of 279<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >