• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Ngăn chặn ô nhiễm vi nhựa nhìn từ thế giới

  Ngày xuất bản: 08/04/2021 7:48:00 SA

  Để thực hiện công tác quản lý vi nhựa hiệu quả, hầu hết các quốc gia đã ban hành khung pháp lý, đưa ra các chính sách liên quan đến giảm thiểu chất thải nhựa, tăng cường tái chế, hướng đến phát triển bền vững.

 • Kêu gọi Thỏa thuận toàn cầu mới về ô nhiễm nhựa

  Ngày xuất bản: 07/04/2021 8:04:00 SA

  Để đạt tới sự phối hợp toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề khẩn cấp về rác thải biển và ô nhiễm nhựa, Chính phủ các nước Ecuador, Ghana, Đức và Việt Nam đang lên kế hoạch với một số quyết định hướng tới một Thỏa thuận toàn cầu mới về ô nhiễm nhựa, dự kiến được thông qua tại Hội nghị quốc tế cấp Bộ trưởng về rác thải biển và ô nhiễm nhựa sắp diễn ra.

 • Xử lý rác thải, Việt Nam học được kinh nghiệm gì từ Hàn Quốc?

  Ngày xuất bản: 29/03/2021 8:18:00 SA

  Trả lời câu hỏi này, Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Lý, Chủ tịch HĐQT Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) cho rằng, chính sách và công nghệ chính là chìa khóa tạo nên sự thay đổi trong quản lý rác thải ở Hàn Quốc, và Việt Nam có thể học tập để rác thực sự trở thành tài nguyên trong mô hình kinh tế tuần hoàn.

 • Cải thiện môi trường nước lưu vực sông: Quản lý dựa trên tư duy mới

  Ngày xuất bản: 01/03/2021 8:27:00 SA

  Tư duy quản lý mới đã được thể hiện rõ nét trong Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020, với những quy định mới về bảo vệ môi trường nước. Theo đó, từ năm 2021 - 2023, Tổng cục Môi trường sẽ xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng nước đối với các sông liên tỉnh thuộc 3 lưu vực sông (LVS): Cầu, Nhuệ - Đáy, Đồng Nai.

 • Phát động cuộc thi ảnh về "ô nhiễm trắng"

  Ngày xuất bản: 25/02/2021 3:33:00 CH

  Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc vừa phát động cuộc thi ảnh “Câu chuyện rác nhựa”.

 • 31-35 of 279<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >