• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Các Sở TN&MT cần truyền số liệu quan trắc môi trường về Tổng cục Môi trường

  Ngày xuất bản: 23/06/2020 3:14:00 CH

  Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có Văn bản số 3178/BTNMT-TCMT gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục.

 • Bộ TN&MT ban hành quy chuẩn khí thải giao thông để đảm bảo tính thống nhất

  Ngày xuất bản: 10/06/2020 8:14:00 SA

  Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có bổ sung quy định: “Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải của phương tiện giao thông vận tải…”. Quy định này được cho là phù hợp để đảm bảo phân công một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong công tác kiểm soát các nguồn khí thải và quản lý, cải thiện chất lượng môi trường không khí.

 • Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Bỏ quy định việc giữ lại 50% số tiền xử phạt vi phạm môi trường

  Ngày xuất bản: 27/05/2020 7:52:00 SA

  Sau khi có ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại cuộc họp ngày 21/4/2020 và thẩm tra của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, Ban soạn thảo Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã rất cầu thị, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội có một bước tiếp thu sửa đổi dự thảo Luật, trong đó có nội dung bỏ quy định việc giữ lại 50% số tiền xử phạt vi phạm môi trường.

 • Bảo tồn đa dạng sinh học vì mục tiêu phát triển bền vững: Giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên

  Ngày xuất bản: 22/05/2020 8:15:00 SA

  Chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 là “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên” (“Our solutions are in nature”) kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

 • Báo cáo Hiện trạng Môi trường quốc gia 2019: Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo đột phá cho phát triển bền vững

  Ngày xuất bản: 06/05/2020 2:19:00 CH

  Cùng với quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc sửa đổi toàn diện Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất về BVMT, đáp ứng yêu cầu hội nhập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về BVMT đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

 • 31-35 of 246<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >