• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Infographic - Việt Nam cập nhật tăng các mục tiêu giảm phát thải
Ngày xuất bản: 09/11/2020 2:15:00 CH
Lượt đọc: 706

Việt Nam vừa đệ trình bản cập nhật Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC cập nhật) lên Ban thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu. So với NDC đầu tiên (năm 2015), đóng góp về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong NDC cập nhật đã tăng cả về lượng giảm phát thải và tỉ lệ giảm phát thải đến năm 2030.

 

 

 

 

Theo Báo TN&MT