• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai là cơ sở, động lực để phát triển

  Ngày xuất bản: 19/09/2021 9:10:00 SA

  Sáng 17/9, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng.

 • Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

  Ngày xuất bản: 10/09/2021 6:53:00 SA

  Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT ngày 9/9/2021 về Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

 • Bộ Tài chính thông tin về đề nghị giảm 50% tiền thuê đất cho doanh nghiệp

  Ngày xuất bản: 09/09/2021 6:59:00 SA

  Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kiến nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tăng mức giảm tiền thuê đất năm nay lên ít nhất 50%, nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp thay vì mức 30% như Bộ đã trình Thủ tướng.

 • Bộ TN&MT phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

  Ngày xuất bản: 07/09/2021 6:56:00 SA

  Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định số 1707/QĐ-BNTMT về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi).

 • Ưu tiên giao đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

  Ngày xuất bản: 05/09/2021 4:19:00 CH

   Đất nông, lâm trường bàn giao cho địa phương cần tiếp tục giải quyết theo hướng ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất, người đang nhận giao khoán trực tiếp sản xuất được giao đất hoặc thuê đất, đó là hướng dẫn mới đây tại Thông tư 09 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

 • 1-5 of 231<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >