• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Bộ TN&MT triển khai chỉ đạo của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai
Ngày xuất bản: 11/05/2023 8:40:00 SA
Lượt đọc: 1108

Chiều 10/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân có buổi làm việc với Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký dữ liệu thông tin đất đai và một số đơn vị liên quan về việc thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023 liên quan tới lĩnh vực đất đai.

 Ngày 7/5, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 74/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023, trong đó, Chính phủ có giao Bộ TN&MT một số nhiệm vụ cần triển khai về lĩnh vực đất đai như: Rà soát kiến nghị của các địa phương về việc điều chỉnh chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025; Khẩn trương xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai theo trình tự, thủ tục rút gọn, hoàn thành trước ngày 15/5/2023.

Đồng thời, tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất theo trình tự, thủ tục rút gọn để sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với trường hợp UBND cấp tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể, trình Chính phủ ban hành trong quý II năm 2023.

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký dữ liệu thông tin đất đai khẩn trương lên kế hoạch đi kiểm tra, đôn đốc, làm việc với các địa phương về việc điều chỉnh chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025. Đồng thời khẩn trương báo cáo Chính phủ về việc Bộ hiện đang tổng hợp, lấy ý kiến các địa phương sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất, đó đề nghị không sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

Thứ trưởng cũng yêu cầu, Vụ Đất đai phối hợp với các đơn vị xây dựng Văn bản hướng dẫn Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai theo trình tự, thủ tục rút gọn, hoàn thành trước ngày 15/5/2023. Cục Đăng ký và Thông tin dữ liệu đất đai xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện những nội dung liên quan tới công tác cấp Giấy chứng nhận của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP.

Theo Báo Bộ Tài nguyên và Môi trường