• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Chuẩn bị điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
Ngày xuất bản: 10/05/2023 7:53:00 SA
Lượt đọc: 1001

Thực hiện Công điện 360/CĐ-TTg ngày 2/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025, sáng 6/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân có buổi làm việc với Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất và một số đơn vị trực thuộc Bộ về các nhiệm vụ được giao tại Công điện.

 Trong Công điện 360/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có giao Bộ TN&MT: “Trên cơ sở tổng hợp báo cáo nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, Bộ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng hợp, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021-2025 tại kỳ họp tháng 10 năm 2023”.

dsc_0909.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc ông Chu An Trường, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất cho biết, từ đầu năm 2023, Bộ TN&MT đã có Văn bản đề nghị các địa phương báo cáo đề xuất điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đến nay Bộ TN&MT đã nhận được báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kết quả thực hiện Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021 - 2025.

Trong đó, có 32/63 tỉnh, thành phố đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030, tập trung vào điều chỉnh một số chỉ tiêu chính như: đất khu công nghiệp 32 tỉnh; đất giao thông 25 tỉnh; đất trồng lúa 24 tỉnh; đất thể dục thể thao 24 tỉnh; đất khu công nghệ cao 7 tỉnh.

Bên cạnh đó, có 24/63 tỉnh đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025, trong đó, đề nghị điều chỉnh đất khu công nghiệp có 24 tỉnh, đất trồng lúa 12 tỉnh, đất giao thông 14 tỉnh, đất thể dục thể thao 12 tỉnh, đất khu công nghệ cao 4 tỉnh.

Cũng theo ông Trường, Cục đã tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất theo Quyết định 326 của các địa phương trên cơ sở số liệu thống kê đất đai đến ngày 31/12/2022 của 51 tỉnh, thành phố và báo cáo kết quả thực hiện của 63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, việc đánh giá kết quả thực hiện trong báo cáo của các tỉnh còn chưa đẩy đủ; số liệu sử dụng đất trong báo cáo một số tỉnh còn có sự biến động chưa hợp lý.

Đặc biệt, kết quả thực hiện đến năm 2022 so với chỉ tiêu đã được phân bổ đến năm 2025 của các địa phương đạt tỷ lệ rất thấp (khoảng 3%); đối với các tỉnh có đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu tăng các loại đất phi nông nghiệp cũng có tỷ lệ thực hiện đạt thấp (6,58%).

Đại diện Cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất cho rằng, trên cơ sở các quy định của pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội thì không có cơ sở điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, mà chỉ thực hiện điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

dsc_0911.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo và đề xuất của Cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất và tập trung thảo luận về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia để đảm bảo tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương, phát huy nguồn lực đất đai.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho rằng, sau khi có Quyết định 326 của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành phố đã triển khai quy hoạch tỉnh, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện qua đó đã góp phần vào việc giải phóng nguồn lực đất đai, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện Quyết định 326, một số tỉnh, thành đã có đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất, do đó Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 360. Trong đó, có giao các địa phương tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu gửi về Bộ trước ngày 20/5. Do đó, số liệu các địa phương tổng hợp, báo cáo có thể khác so với trước đây.

Thứ trưởng yêu cầu Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất khẩn trương chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để tham mưu Chính phủ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 để đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất cho các địa phương.

Thứ trưởng cũng đề nghị Cục dự thảo Văn bản của Bộ để trình lãnh đạo Bộ gửi các địa phương để đôn đốc việc báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, trong đó đề nghị các tỉnh nêu rõ các căn cứ đề xuất, chịu trách nhiệm về số liệu… Đồng thời, lên kế hoạch tổ chức các đoàn công tác của Bộ, Cục ở một số địa phương để thống nhất với các địa phương về đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất…

Theo Báo Tài nguyên Môi trường