• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Infographic: Điều kiện được giao đất, cho thuê đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày xuất bản: 19/05/2023 8:18:00 SA
Lượt đọc: 952

Những năm qua Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chính sách về giải quyết đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp hàng trăm ngàn hộ thoát nghèo. Luật Đất đai 2013 đã có nhiều quy định cụ thể nhằm bảo đảm quyền tiếp cận đất đai cho người dân tộc thiểu số, cụ thể như sau:

giaothuedat-dtts.jpg

Theo Báo Tài nguyên Môi trường