• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Khẩn trương triển khai xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày xuất bản: 09/02/2022 8:13:00 SA
Lượt đọc: 2063

Ngày 8/2, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa và Lê Minh Ngân đã họp với lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan về việc triển khai xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 Tại cuộc họp, Lãnh đạo Bộ cùng lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan cùng nhau thảo luận, nhận diện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đưa ra các giải pháp tháo gỡ đối với các nhóm vấn đề như: Làm rõ vai trò, trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đất đai; phân cấp phân quyền và cải cách thủ tục hành chính.

bo-truong-va-02-thu-truong.jpg
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa và Lê Minh Ngân đã họp với lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan về việc triển khai xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cùng với đó, các đại biểu cũng thảo luận nhóm vấn đề về nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảo vệ, cải tạo, nâng cao chất lượng đất đai; Kinh tế đất đai, giá đất; Thu hồi đất để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Hoàn thiện chính sách chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác; Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nhằm khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn; Phân loại đất, đối tượng sử dụng đất; Hoàn thiện quy định về quyền của người sử dụng đất và chế độ sử dụng các loại đất; Giải quyết tranh chấp đất đai…

toan-canh.jpg
Quang cảnh cuộc họp chiều 8/2

Với những nhóm vấn đề được đưa ra thảo luận, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan trong thời gian tới cùng nghiên cứu để đưa các chính sách, chủ trương mới, lần đầu nhận diện để đưa vào các văn bản pháp luật trình các cấp có thẩm quyền xem xét; với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau cần tách bạch từng nội dung, vấn đề để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, phải trình những khó khăn vướng mắc xin cấp trên tháo gỡ, để đạt được mục tiêu Luật Đất đai phải là Bộ luật gốc, dẫn dắt phát triển kinh tế, xã hội.

Theo Báo TN&MT