• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Ngành quản lý đất đai đã có nhiều dấu ấn, đóng góp cho sự phát triển đất nước
Ngày xuất bản: 03/01/2023 8:39:00 SA
Lượt đọc: 1191

Sáng 30/12, tại Trụ sở Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 Cùng dự có Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai  Lê Thanh Khuyến, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai...

small_trung-canh.jpg

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Lê Minh Ngân và Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của Tổng cục Quản lý Quản lý đất đai đã đạt được trong năm 2022. Theo Bộ trưởng, công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Bộ TN&MT, có tác động trực tiếp đến đất nước, đến toàn thể người dân và doanh nghiệp.

Nhìn lại chặng đường 15 năm từ khi thành lập Tổng cục Quản lý đất đai đến nay, Bộ trưởng cho rằng, ngành quản lý đất đai đã có nhiều dấu ấn, nhiều đóng góp cho sự phát triển đất nước, nhất là trong việc tham mưu, xây dựng chính sách pháp luật đất đai nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai. Đặc biệt, là dấu ấn kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư để từng bước đi vào vận hành phục vụ công tác quản lý Nhà nước và phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận, tri ân sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Quản lý đất đai trong thời gian qua.

small_bt-tran-hong-ha.jpg

Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận, tri ân sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Quản lý đất đai trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng cho rằng, ngày 1/1/2023, Tổng cục sẽ tách thành 3 đơn vị là Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai do đó, các đơn vị cần sớm sắp xếp, kiện toàn bộ máy, phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm để xây dựng đơn vị vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.

Bộ trưởng cũng yêu cầu, các đơn vị tiếp tục rà soát, tham mưu lãnh đạo Bộ để phân công trách nhiệm trong việc xây dựng Luật Đất đai sửa đổi và việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra đánh giá, kiểm soát quyền lực…

small_mr-khuyen.jpg

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến phát biểu tại hội nghị

Trước đó, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, quán triệt, thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo, điều hành của Bộ TN&MT, trong năm 2022, tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức trong toàn Tổng cục đã có nhiều cố gắng, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt là phối hợp hoàn thiện trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, tập trung hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi; xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; trình Chính phủ xem xét ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội.

small_trao-co-thi-dai.jpg

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ TN&MT năm 2022 cho Tổng cục Quản lý đất đai

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng đất tại các địa phương được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, kiểm soát tình trạng sốt đất, các biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc GCN tại các dự án phát triển nhà ở, góp phần phát triển kinh tế và trật tự xã hội...

Cụ thể, về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), trên cơ sở những định hướng chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và kết quả tổng hợp nội dung kiến nghị, đề xuất cần sửa đổi của các địa phương, Tổng cục đã hoàn thiện các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022). Hiện nay, Tổng cục đã hoàn thành báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận và ý kiến thẩm tra của các Ủy ban thuộc Quốc hội để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hoàn thiện hồ sơ để lấy ý kiến Nhân dân theo quy định.

small_bt-trao-bieu-trung.jpg

Bộ trưởng Bộ TN&MT trao biểu chương ghi công của ngành TN&MT cho Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến

Song song với quá trình xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi, thực hiện chủ trương chung của Chính phủ về tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, người dân và doanh nghiệp, trong năm 2022, Tổng cục tiếp tục tổng hợp các nội dung khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai và xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và đang trình Chính phủ xem xét, ban hành. Hiện nay, Tổng cục đã hoàn thiện dự thảo Nghị định theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết thường kỳ tháng 10, tháng 11 và ý kiến của Bộ Tư pháp và đã có Văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

small_chi-my.jpg

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Tổng cục

Tổng cục cũng đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến đất đai, như: Dự án Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi, dự án Luật Nhà ở sửa đổi, dự án Luật Đấu thầu sửa đổi, dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi, dự án Luật Khoáng sản sửa đổi; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp…

Cũng theo bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, trong năm 2022, Tổng cục đã tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc, đăng ký, cấp GCN, kết quả đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 78% tổng diện tích tự nhiên (các loại tỷ lệ bản đồ); tỷ lệ cấp GCN lần đầu đạt trên 97,4% tổng diện tích các loại đất cần cấp.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương thực hiện việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai và Bưu điện để trao đổi, thống nhất phương thức triển khai thực hiện về việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, tài liệu và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Chỉ đạo, chấn chỉnh các địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hướng dẫn các địa phương thực hiện đánh giá đầy đủ và toàn diện về tình hình hoạt động và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai.

small_trao-chi-van-anh.jpg

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Hoàng Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Pháp chế (Tổng cục Quản lý đất đai)

Tổng cục cũng đã tập trung chỉ đạo các địa phương tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử. Rà soát, đánh giá, xác định thủ tục hành chính phù hợp triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công bố danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trực tuyến để người dân, doanh nghiệp vẫn giải quyết được thủ tục hành chính nhưng giảm thiểu việc đến nơi nộp hồ sơ. Đến nay đã có 24/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện việc kết nối liên thông điện tử trao đổi thông tin dữ liệu đất đai giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế; 61/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện việc thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai qua Cổng dịch vụ Công Quốc gia…

Về giá đất, Tổng cục tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức áp dụng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 và việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn cấp tỉnh. Chỉ đạo các địa phương thực hiện chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó tập trung vào việc thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo công khai minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc trong các cuộc đấu giá…

Cũng trong năm 2022, Tổng cục đã hoàn thành 03 đoàn kiểm tra tại thành phố Hải Phòng, Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận. Duy trì công tác tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về những hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất thông qua đường dây nóng của Tổng cục. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện xử lý thông tin và tổ chức thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đối với các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc dư luận trên địa bàn cả nước.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục đã xây dựng hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế, xã hội phục hồi sau đại dịch Covid-19”.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ đã đánh giá cao kết quả đã đạt được của Tổng cục Quản lý đất đai trong năm 2022, đồng thời đề nghị tăng cường sự phối hợp trong các hoạt động giữa các đơn vị mới thành lập của ngành quản lý đất đai là Cục Đất đai, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ TN&MT Phan Tuấn Hùng đề nghị, năm 2023, Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai cần tăng cường phối hợp với Vụ trong việc xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), xây dựng các Nghị định, Thông tư; tuyên truyền phổ biến Luật…

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Hoàng Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Pháp chế (Tổng cục Quản lý đất đai); trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ TN&MT năm 2022 cho Tổng cục Quản lý đất đai; trao biểu chương ghi công của ngành TN&MT cho Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến.

small_bt-tang-hoa.jpg

Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cùng lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai chúc mừng các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cho 9 đồng chí gồm: ông Lê Văn Bình, Cục trưởng Cục Kinh tế phát triển quỹ đất, Tổng cục Quản lý đất đai giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ TN&MT; ông Bùi Văn Hải, Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ TN&MT; ông Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ TN&MT; ông Chu An Trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ TN&MT; ông Vũ Sĩ Kiên, Cục trưởng Cục Quy hoạch đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai giữ chức chức Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ TN&MT, ông Đoàn Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Định giá và Kiểm định địa chính, Tổng cục Quản lý đất đai giữ chức chức Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ TN&MT, ông Phạm Ngô Hiếu, Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai, tổng cục Quản lý đất đai giữ chức Phó Cục trưởng Đăng ký và Thông tin dữ liệu đất đai, Bộ TN&MT; ông Võ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai giữ chức Phó Cục trưởng Đăng ký và Thông tin dữ liệu đất đai, Bộ TN&MT; bà Đoàn Thị Ánh Nguyệt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục Quản lý đất đai giữ chức Phó Cục trưởng Đăng ký và Thông tin dữ liệu đất đai, Bộ TN&MT.

Theo Monre.gov.vn