• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Nghị định ra đời từ sự lắng nghe
Ngày xuất bản: 20/09/2023 8:59:00 SA
Lượt đọc: 1340

Trong những năm qua, Bộ TN&MT luôn xác định công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai, qua đó, góp phần tháo gỡ những bất cập, vướng mắc ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Tổ chức thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, và các Bộ: Tư pháp, Tài chính và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu xây dựng và trình Chính phủ ban hành 25 Nghị định (trong đó có 16 Nghị định ban hành mới, 7 Nghị định sửa đổi, bổ sung và 2 Nghị định ban hành thay thế); các bộ, ngành đã ban hành 59 Thông tư, Thông tư liên tịch, trong đó, Bộ TN&MT đã chủ trì ban hành 46 Thông tư. Việc ban hành kịp thời, đồng bộ và khá đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi hành, góp phần đưa Luật Đất đai đi vào cuộc sống.

Trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai, Bộ TN&MT luôn lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp về những thuận lợi khó khăn. Bộ đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các địa phương, người dân và doanh nghiệp trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai.

z4704902313601_2bafcbf7f940f46c4abcea86204ef6b1.jpg
Nghị định 10/2023/NĐ-CP góp phần thúc đẩy thị trường BĐS phát triển

Chẳng hạn, Nghị định 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đã có hướng dẫn cụ thể về về thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - một nội dung người dân thường xuyên bức xúc trong thời gian dài, đã giúp người dân thuận tiện hơn trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai nói chung và thủ tục cấp sổ đỏ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói riêng; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đã hướng dẫn giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý, sửa quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án phát triển nhà ở; Nghị định 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã hướng dẫn rõ hơn đối với trường hợp cấp sổ đỏ online, quy định về việc cấp giấy chứng nhận cho condotel; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã có hướng dẫn mới về một số quy định về cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất… qua đó đã tháo gỡ cơ bản những bất cập, vướng mắc ở địa phương nhằm giải phóng nguồn lực, đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.

Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của các đơn vị lĩnh vực đất đai của Bộ TN&MT, Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký dữ liệu và thông tin đất đai đã đặt ra mục tiêu là sẽ hoàn thành 100% văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ đề ra; ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập và gắn với tăng cường phổ biến, tổ chức thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, cụ thể: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan của Quốc hội để tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn thiện nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Dự thảo Luật Đất đai để trình Quốc hội xem xét, thông qua. Đồng thời, tập trung hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật để trình cấp có thẩm quyền ban hành bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai (2 Nghị định và các Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng)

Ngoài ra, để tháo gỡ vấn đề định giá đất, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất và xây dựng dự thảo Thông tư theo thẩm quyền để sửa đổi Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất (dự kiến ban hành ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP) nhằm tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc trong công tác định giá đất và một số vướng mắc phát sinh trên quan điểm nhất quán của Bộ TN&MT là đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội, giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các quy định của pháp luật đất đai.

Theo Báo TN&MT