• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về giá đất
Ngày xuất bản: 28/06/2023 9:17:00 SA
Lượt đọc: 967

Chiều 26/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất và một số đơn vị liên quan về việc sửa đổi Nghị định 44/2014/TT-BTNMT quy định về giá đất của Chính phủ.

 Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đoàn Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch phát triển tài nguyên đất cho biết, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất gồm 4 chương, 24 điều, trong đó có quy định 5 phương pháp định giá đất, gồm: so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất và điều kiện áp dụng 5 phương pháp này.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 44, Cục đã chủ động đánh giá việc thi hành Nghị định, phối hợp với một số đơn vị liên quan, địa phương, trường Đại học để xây dựng Dự thảo Nghị định. Theo đó, Dự thảo gồm 3 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 44.

Cụ thể về: Phương pháp định giá đất; Áp dụng phương pháp định giá đất; Thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất; Trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp so sánh; Trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp thu nhập; Trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất; Xác định giá đất cụ thể; Trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể; Chuẩn bị thực hiện định giá đất, lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể; Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung của Dự thảo Nghị định nhằm tháo gỡ những vướng mắc trên thực tiễn, nhất là về các phương pháp định giá đất. Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị sửa đổi định nghĩa “Giá đất phổ biến trên thị trường” (khoản 3, điều 3, Nghị định 44); làm rõ trình tự, phương pháp định giá đất của từng phương pháp định giá đất…

Sau khi nghe ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định, Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các đại biểu để sớm hoàn thiện Dự thảo lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, lên kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên sâu ở một số địa phương để lấy ý kiến một số Sở TN&MT và Sở ngành liên quan và Công ty thẩm định giá.

Thứ trưởng lưu ý, việc sửa đổi Nghị định phải trên cơ sở đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo công khai, minh bạch, dễ áp dụng, đặc biệt là thống nhất áp dụng trên toàn quốc và tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.

dsc_0016.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Trước đó, ngày 9/6/2023, Bộ TN&MT đã đăng tải lấy ý kiến tổ chức về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Trong đó, Bộ đã đề xuất sửa đổi, bổ sung phương pháp so sánh trực tiếp; phương pháp thu nhập; phương pháp thặng dư. Đồng thời, cũng đề xuất bỏ phương án giá đất tại Điều 31, Thông tư 36 quy định về việc thẩm định phương án giá đất.

Theo Báo Tài nguyên môi trường