• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Xử lý dự án bỏ hoang đất
Ngày xuất bản: 13/10/2022 8:13:00 SA
Lượt đọc: 1415

Phản ánh thực trạng tại các dự án “treo” đất bị bỏ hoang trong nhiều năm không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, cử tri tỉnh Thái Bình đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch sử dụng đất đai nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này.

Trả lời về vấn đề này, Bộ TN&MT cho biết, để khắc phục tình trạng trên, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; trong đó chú trọng kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng.

Ngày 13/3/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1171/BTNMT-TCQLĐĐ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung kiểm tra, xử lý các dự án chậm hoặc chưa đưa đất vào sử dụng và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, từ năm 2018-2019, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức các đoàn kiểm tra và đôn đốc việc kiểm tra, xử lý các dự án chậm hoặc chưa đưa đất vào sử dụng tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bạc Liêu và Kiên Giang. Kết quả, đã kiểm tra 205 dự án, trong đó đã kiến nghị xử lý thu hồi 42 dự án (diện tích 1.452,20 ha), loại bỏ khỏi danh sách dự án chậm tiến độ 24 dự án, các dự án còn lại đề nghị giao cho các địa phương tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Có nhiều chế tài xử lý đối với các nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng

Trong năm 2022, thực hiện Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ, giao “Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương: Chỉ đạo, rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng sử dụng đất của dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, lãng phí… Tổng hợp khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp và cơ chế chính sách để giải quyết, đưa quỹ đất vào sử dụng hiệu quả, nhanh chóng giải phóng nguồn lực, tránh lãng phí, phòng chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng đất đai…” và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ, giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế, xã phục hồi sau đại dịch COVID-19”.

 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Đề án và đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nội dung Đề án đã tập trung thực hiện các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, không đưa đất vào sử dụng để hoang hóa, lãng phí đất đai trên phạm vi toàn quốc. Sau khi Đề án được Thủ tướng phê duyệt, sẽ thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ở Trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố tại địa phương để tổ chức chỉ đạo, thực hiện đề án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải phóng nguồn lực đất đai để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Ngoài ra trong năm 2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra tại một số tỉnh như: Bình Thuận; Thái Nguyên, Nghệ An và Quảng Ninh.

Theo Monre.gov.vn