• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Yên Bái: Cải thiện, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai
Ngày xuất bản: 16/11/2021 7:44:00 SA
Lượt đọc: 1238

 Mặc dù chỉ số tiếp cận đất đai liên tục tăng điểm trong những năm qua nhưng thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế khiến việc giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai của các tổ chức, cá nhân chưa kịp thời, nhanh chóng.

 Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh trong những năm qua có chuyển biến tích cực, rõ nét, tăng đều qua các năm. Cụ thể, năm 2018, chỉ số tiếp cận đất đai đạt 5,99 điểm; năm 2019 là 6,11 điểm; năm 2020 là 6,72 (tăng 0,61 điểm so với năm 2019), góp phần quan trọng vào nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

 
Tuy nhiên, qua đánh giá, quá trình triển khai, tổ chức thực hiện vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm; việc tham mưu ban hành cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện trên một số lĩnh vực chưa đạt hiệu quả như mong muốn, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc của tổ chức và cá nhân chưa kịp thời được giải quyết… nên chỉ số tiếp cận đất đai dù có tăng nhưng chưa cao. 
 
Trước những khó khăn, tồn tại trên, để tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới, ngành tài nguyên và môi trường chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương nhằm kịp thời tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai. 
 
Trong đó, ngành tập trung phối hợp làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm. 
 
Bên cạnh đó, ngành tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ tham gia vào quy trình thẩm định hồ sơ, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng phiền hà, sách nhiễu đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo thời gian của quy trình nội bộ của thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái. 
 
Ngoài ra, ngành tăng cường tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai theo phân cấp của pháp luật; kịp thời hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ, như giao đất, thuê đất, đăng ký đất đai, giá đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. 
 
Ông Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho biết: "Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nắm vững và chuẩn bị đầy đủ các thủ tục cần thiết khi giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, Sở thực hiện việc niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính đã được công bố tại trụ sở và Trung tâm Phục vụ hành chính công; công bố, cập nhật, đăng tải thủ tục hành chính, các văn bản quy định về thủ tục hành chính trên Website của Sở và Cổng thông tin điện tử tỉnh; thực hiện rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phù hợp với các quy định mới được sửa đổi, bổ sung".
 
"Đồng thời, Sở thực hiện rút ngắn thời gian thực hiện việc thẩm định hồ sơ liên quan đến nhu cầu sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xuống còn từ 2 - 10 ngày (giảm trên 50% thời gian); tiếp tục rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, giảm thiểu những giấy tờ không cần thiết, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính và xây dựng cơ chế hoạt động nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục hành chính, đáp ứng theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp” - ông Hợp nói.
 
Chỉ số tiếp cận đất đai và sử dụng đất ổn định là một trong những chỉ số thành phần quan trọng của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giúp cải thiện môi trường, tạo điểm đến hấp dẫn, đáng tin cậy cho nhà đầu tư. Do vậy, với những nỗ lực của ngành tài nguyên và môi trường trong việc cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai sẽ góp phần "giữ chân” các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, lâu dài tại địa phương.

baoyenbai.com.vn